Seemendajate infopäevad Keavas ja Tartus.

Lp seemendajad

Korraldame kaks infopäeva seemendajatele.

Infopäevad toimuvad järgmiselt:

28.04 kell 11 Keava, ETKÜ peakontori saal

Kohustuslik neile, kelle tööluba aegub.

„Ümberindlemine lüpsilehmal – pőhjused ja vőimalikud meetmed selle vältimiseks“ – Kalle Kask, EMÜ

Aktuaalsed teemad seoses seemendajate tööga – Tőnu Pőlluäär (ETKÜ)

Kohalalgatatud küsimused

Seemendajate atesteerimine (testi täitmine neile kellel tööluba lőpeb)

Seemendajatel kaasa seemenduspäevik (2013; 2014), arve-seemendustunnistused ja atesteerimistunnistus.

Infopäeva kestvus ~4 tundi.

29.04 kell 11 Märja, ETKÜ Tartu kontori saal

„Ümberindlemine lüpsilehmal – pőhjused ja vőimalikud meetmed selle vältimiseks“ – Kalle Kask, EMÜ

Infopäev kestab ~2 tundi

Kőik seemendajad ja teised huvilised on väga oodatud!

Oma osalemine registreerige aegsasti allpool toodud kontaktidel.

Kontaktinfo:

Silva Kaiv 52 53 217 silvakaiv@hot.ee

Leo Meltsas 5023935 leo.meltsas@gmail.com

Piret Saare 52 02 463 piret.saare@etky.ee

Annes Pőlluste 5074326 ansp@hot.ee

Leili Velleste 5257833 leili.velleste@mail.ee

Aime Kalda 5165380 aime.kalda@mail.ee

Anu Tamm 5110690 anu.tamm.005@mail.ee

Sirje Maasalu 5257845 sirjemaasalu@gmail.com

Tőnu Pőlluäär 5167821 tonu.polluaar@etky.ee