19-tonnine 305 päeva laktatsioonitoodang saavutatud

Eesti tõuaretuse ja piimandussektoris läheb ajalukku Kõljala POÜ lehma Täpik EE10447376. Tema üle 19 tonnine 305 päeva piimatoodang on Eestis seni saavutatutest absoluutselt parim. 3. laktatsiooni toodang oli 19059 kg, 1083 kg piimarasva ja -valku.

Täpik sündis 1. juulil 2009. Tema isa Jose on pärit Saksamaalt Osnabrückist ja emaisa on Eestis sündinud Sungar. Ema EE4391746 on pärit Valingu Mõis OÜ karjast ja oli samuti kõrge produktiivsusega lehm, tootes Kõljala POÜs kolmandal laktatsioonil 14619 kg piima. 2008. a olid tema päevalüpsid kahel korral 80 kg. Nende näitajatega kuulub rekordlehma ema tänaseni Eesti Top 20 parima päevalüpsiga lehma hulka.

Välimikult on Täpik hea tootmislehma tüübiga. Esimesel laktatsioonil hinnatud välimiku üldhinne oli 83 punkti, sealjuures jalad 85 punkti. Täpik poegis esmakordselt 27-kuuselt. Esimese laktatsiooni toodang oli 14974 kg, mis iseloomustas lehma võimekust kõrge toodangu saavutamiseks. Rekordtoodang sündis tänu stabiilselt kõrgele laktatsioonikõverale. Kõrgeim päevalüps 79,3 kg saavutati teisel laktatsioonikuul. Kolme poegimisega on tipplehmal karja täienduseks olemas 2012. aastal sündinud lehmik, kelle esmast poegimist on oodata oktoobris. Täpikul endal on neljandat poegimist oodata novembri keskpaigas, ta on tiine saksa päritolu kuulsast aretuspullist Reuter.

Rekordlehm ise ei tunneta oma saavutatust suurt üleolekut karjakaaslastest. Rahuliku loomuga lehma oli nõus meeleldi poseerima, kuid veelgi enam meeldis talle õues rohelise muruga maiustada.

Kõljala POÜ juhataja Tõnu POst loodab rekordlehmalt ka edaspidi kõrget toodangut. Samas peab ta oluliseks, et tipplehmast jääks ka tulevikus karja täienduseks lehmjärglasi, kasutades edaspidi suguselekteeritud spermat.

Kokku on Eestis 15 lehma, kes on seni laktatsioonis tootnud üle 18 tonni piima. Varasem rekord kuulus Torma POÜ lehmale Õnne EE9154278, kes tootis teisel laktatsioonil 18970 kg piima.

Teadaolev maailmarekord, mis on registreeritud küll 365 lüpsipäeva arvestuses kuulub USA Wisconsini osariigi lehmale Ever-Green-View MY 1326-ET. Tema 4 aasta ja 5 kuu vanuselt alanud aastatoodanguks kujunes 72170 naela (32736 kg) piima.

ETKÜ soovib Kõljala POÜ kollektiivile ja rekordlehmale head piimaõnne ning tugevat tervist!