Autasustati parimaid piima- ja lihakarjakasvatajaid

25.veebruaril 2014. aastal Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud aktusel Põllumajandusministeeriumis tunnustati tänavusi parimaid karjakasvatajaid.

 

Parima piimakarjakasvataja tiitli pälvis Vändra OÜ juht Ilmar Teevet. Eesti ühes suurimas piimakarjakasvatusettevõttes oli mullune toodang 1375 lehmalt 10639 kg aastas. Varasemalt peamiselt punase tõu aretusega tegelenud ettevõte on tänaseks läinud üle holsteini tõu kasvatamisele. Loomade heaolunõuete tagamiseks on rajatud nii uued piimakarja, noorkarja kui vasikafarmid. Panustatud on söödatootmistehnoloogiate ning hoidlate rajamisse. Ilmar Teevet on oma hea juhi omadusega, suuteline motiveerima töötajaid ettevõtte arendamisse ja kaasajastamisse panustamisel. Parimate veistega osaletakse ka tõuloomade konkurssidel. Vaatamata suurearvulisele karjale on lehmade kasutamisiga võimaldanud ka tõuveiseid müüa oma karjast teistesse ettevõtetesse. Ilmar on alati sõnakas ja kaasamõtlev põllumajandusvaldkonna juht, kellele oluliseks ka oma piirkonna areng ning maaelu püsimajäämine. Agronoomiharidusega Ilmarit teatakse kui hea huumorisoonega vestluspartnerit, mis aitab igapäevaseid argimuresid ka kergemini ületada.

 

Parimaks lihaveisekasvatajaks valiti Harjumaal Anija vallas tegutsev FIE Jane Mättik. 2001. aastal lihaveisekasvatusega alustanud Jane Mättiku karjas on valdavalt puhtatõulised aberdiin anguse veised. Ligi 100-pealisest anguse karjast valitakse igal aastal ka parimaid loomi, keda esitletakse näitustel. Puhtatõulisele aretusmaterjalile panustamine on võimaldanud oluliselt karja geneetilist kvaliteeti tõsta, mis omakorda loob hea väljundi tõuveiste müügiks teistesse ettevõtetesse. Aktiivse loomuga Jane on Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ja Eesti Noortalunike Liidu juhatuse liige. Ta peab oluliseks väljundiks kaasa mõtlemist kogu Eesti lihaveisekasvatussektori arendamisel. Lisaks talu ja ühiskondlikule tegevusele jätkab tänavune parim lihaveisekasvataja õpinguid Eesti Maaülikooli magistrantuuris. Jane on innukas ideede algataja ka erinevates aretustööd puudutavates küsimustes. Ta on olnud mullu ka Aastapõllumehe nominent ning koos abikaasa Elmariga on valitud nad parimaks noortalunikeks.

 

Parimat piimakarjakasvatajat valitaks alates 2000. aastast ja parimat lihaveisekasvatajat alates 2006. Aastast.  Maaelu Edendamise Sihtasutuse algatusel. Parimate valimiseks moodustatud komisjoni kuuluvad lisaks Maaelu Edendamise Sihtasutusele veel liikmed Eesti Tõuloomkasvatajate Ühistust, Jõudluskontrolli Keskusest, Eesti Maaülikoolist, Põllumajandusministeeriumist ning Veterinaar- ja Toiduametist. Lisaks aunimetusele saavad laureaadid Vergo Verniku skulptuuri Vasikas.

 

Eesti Tõuloomaksvatjate Ühisti õnnitleb tänavusi aunimetuse pälvinuid ning soovime kordaminekuid edaspidiseks.