Blogi

Projekt “Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arendus” (VEREP).

Pria otsustas veebruaris 2016.a “Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus” meetme raames rahastada ETKÜ projekti “Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arendus” (VEREP). Projektis osalevad teaduspartneritena Eesti Maaülikool ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus. Projekti kestus 03.2016 – 02.2019 ja kaks peamist eesmärki: 1) Pulli spermide uudse suguselektsiooni tehnoloogia väljatöötamine, mida kasutatakse soovitud soost vasikate eostamisel 2) Pulli sperma kvaliteeditesti ja sünteetilise lisandi väljatöötamine, mis võimaldaks juba varakult kindlaks teha madala sperma kvaliteediga loomad ning aitaks suurendada spermadooside tootmist kõrge aretusväärtusega, kuid…

Infopäev “VEISTE GENOOMSELEKTSIOONI RAKENDAMINE TÄNAPÄEVASES PRAKTIKAS”.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab MAK teadmussiirde toetuse abil tasuta infopäeva “VEISTE GENOOMSELEKTSIOONI RAKENDAMINE TÄNAPÄEVASES PRAKTIKAS”. Infopäev toimub 30. novembril 2017 Türi Kultuurikeskuse 1. korruse seminariruumis (Hariduse 1, Türi, JÄRVAMAA) Infopäev on suunatud veisefarmide aretustöö koordinaatoritele, farmijuhatajatele, loomakasvatusjuhtidele, seemendajatele ja farmi omanikele. PÄEVAKAVA: 10:30 – pakume tervituskohvi 11:00 – 11:45 – Genoomhindamise olemus – Tõnu Põlluäär, ETKÜ 11:45 – 12.30 – Eesti võimalused osaleda genoomhindamises – Tanel-Taavi Bulitko, ETKÜ 12:30 – 13.00 – kohvipaus 13:00 – 14:30 – Genoomhindamise esmased kogemuse –…

Hindame oma lihaveised lineaarselt!

Lihaveiste aretuses oleme astunud suure sammu edasi. Alates tänasest on lineaarselt hinnatud lihaveistel keha, lihastiku, jalgade ja üldmulje (kokku) hinded nähtavad ning LIISU looma kaardil avaldatud. See tähendab seda, et kui lihaveis hinnatakse ja andmed Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS süsteemi sisestatakse, siis hindamise sisestamisele järgmisel hommikul liiguvad lineaarsed hinded põhjamaade süsteemi ning sealt saadetakse meile tagasi üldhinded. Siiani oli meil võimalus lihaveiseid lineaarselt hinnata, aga omavahel võrdlemiseks meil võimalus puudus. Üldhinnete olemasolu tagab üksiku looma või populatsiooni jne omavahelise võrdlemise. Nii…

Georgia piimakarjakasvatajate koolitus Eestis

Välisministeeriumi arenguabi projekti 154-2016-A raames korraldas Eesti Tõuloomakasvatajate ühistu koostöös Eesti Maaülikooli õppejõududega 02.-09.2017 24-liikmelisele Georgia delegatsioonile söötmisalase koolituse koos praktikaga farmides. Osalejad jäid koolitusega väga rahule.…

Kursused Eesti Maaülikoolilt loomakasvatajatele

Eesti Maaülikooli kutsub loomakasvatussektoris (va vesiviljelus) tegutsevate ettevõtete töötajaid (jt sihtrühma kuuluvaid põllumajandusvaldkonna ettevõtete töötajaid), “Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas” raames, erinevatele TASUTA koolitustele ja infopäevadele: INFOPÄEVAD: 1.11.2017        Farmide bioturvalisus ja karja tervis (rõhuasetus sigadel), Tartus 2.11.2017        Ravimite vastutustundlik kasutamine, Võrus 8.11.2017        Ravimite vastutustundlik kasutamine, Jõgevamaal 9.11.2017        Farmide bioturvalisus ja karja tervis (rõhuasetus veisekarjal), Tartus 10.11.2017      Ravimite vastutustundlik kasutamine, Tartumaal 12.12.2017      Põllumajandusloomade heaolu (piimaveised), Tartus 12.12.2017      Sõnnikukäitlemise nõuded, Tartus TÄIENDUSKOOLITUSED: 23.-24.11.2017 Loomapidamine, transport, tapmine, Tartus 7.12.2017         Ravimite vastutustundlik kasutamine, Tartus 7.-8.12.2017    Põllumajandusloomade heaolu koolitus (rõhuasetus piimaveistel), teooria…

Ülenurmel sai taas näha kaunemaid tõuloomi

Laupäeval, 02.09, toimus Ülenurmel 26. Tartu Sügisnäitus&Tõuloom 2017. Üritus toimus Tõuloomakasvatuse Liidu ja Põllumajandusmuuseumi koostööna. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tutvustas eesti punast ja eest holsteini tõugu ning lihatõuge (koostöös Lihaveisekasvatajate Seltsiga). EPK tõugu esindasid viie loomaomaniku Tartu Agro AS, Kõpu PM OÜ, Peri POÜ, Vardja MÜ ja Sadala Piim OÜ 8 vasikat, mullikat ja lehma. Holsteini tõust oli kohal 9 veist kolmelt omanikult: Tartu Agro AS, Peri POÜ ja Põlva Agro OÜ. Kohal oli tänavuse, ja ka varasemate aastate, vissikonkursi esikolmiku…

Eesti päevalüpsi rekord 87,1 kg Torma POÜst

Torma POÜ eesti holsteini tõugu lehm Volga EE 13769185 lüpsis 15. augustil k a kolmekordsel lüpsil kontroll-päeva toodanguks 87,1 kg piima. Volga on sündinud 27.05.2012. Tema isa Edo ET ja emaisa Oliver on pärit Hollandist. Tipptoodang saavutati 4. laktatsiooni 3. lüpsikuul. Lisaks väljapaistvale  päevalüpsile on märkimisväärsed ka piimarasva- (5,73%) ja valgusisaldus (3,98%). Seniste laktatsioonide toodangud on olnud 14976, 11777 ja 15621 kg piima. Suure toodanguvõime on Volga pärinud emalt, kelle 2. laktatsiooni toodang oli üle 16 tonni. Volga on oma elu…