Blogi

Lihaveiste jõudluskontrolli alased infopäevad

Lp. lihaveisekasvatajad jõudlusandmete kogujad! Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldab lihaveiste jõudluskontrolli alased infopäevad. Infopäeva (kestvus ~3 t.) teemad on: Kohustus on osaleda jõudlusandmete kogujatel, kelle atesteerimise kehtivus oli 01.01.18. Võimalusel soovitame osaleda ka neil andmekogujatel, kelle atesteerimistunnistus kehtib. Kõikide osalejate atesteerimistunnistused pikendatakse vastavalt. Osaleda võivad kõik lihaveisekasvatajad (nii jõudluskontrolli teostavad, kui ka mitte teostavad; nii Lihaveisekasvatajate Seltsi liikmed kui ka mitteliikmed), kes tunnevad lihaveiste jõudluskontrollis toimuva vastu huvi. Osalemine on tähtajaks registreerinutele tasuta. Registreerimata isik tasub koha peal 5 €. lihaveiste…

Ootame oma liikmetelt taas aretustoetuse avaldusi!

Lugupeetud klient! Allolev info puudutab teid, kui teie lehmad on 01.12.17 seisuga piima- või lihaveiste jõudluskontrollis ja/või teie karja lehmad kuuluvad tõuraamatu A või B ossa. Alates 1993.a on Eesti Vabariik maksnud aretustoetust, mida saab taotleda üksnes tunnustatud aretusorganisatsioon.  Alates 2017. aastast hakati aretustoetust maksma uute põhimõtete alusel, et tagada toetuste maksmise suurem läbipaistvus ja selgus nii riigi kui aretusühistute jaoks. Aretustoetustoetust makstakse aretusühistule põllumajandusloomade tõuraamatu ja aretusregistri pidamise, jõudluskontrolli läbiviimise ning geneetilise väärtuse hindamise kulude hüvitamiseks.  Konkurentsivõimelise loomakasvatuse üks eeltingimusi on…

Projekt “Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arendus” (VEREP).

Pria otsustas veebruaris 2016.a “Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus” meetme raames rahastada ETKÜ projekti “Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arendus” (VEREP). Projektis osalevad teaduspartneritena Eesti Maaülikool ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus. Projekti kestus 03.2016 – 02.2019 ja kaks peamist eesmärki: 1) Pulli spermide uudse suguselektsiooni tehnoloogia väljatöötamine, mida kasutatakse soovitud soost vasikate eostamisel 2) Pulli sperma kvaliteeditesti ja sünteetilise lisandi väljatöötamine, mis võimaldaks juba varakult kindlaks teha madala sperma kvaliteediga loomad ning aitaks suurendada spermadooside tootmist kõrge aretusväärtusega, kuid…

Infopäev “VEISTE GENOOMSELEKTSIOONI RAKENDAMINE TÄNAPÄEVASES PRAKTIKAS”.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab MAK teadmussiirde toetuse abil tasuta infopäeva “VEISTE GENOOMSELEKTSIOONI RAKENDAMINE TÄNAPÄEVASES PRAKTIKAS”. Infopäev toimub 30. novembril 2017 Türi Kultuurikeskuse 1. korruse seminariruumis (Hariduse 1, Türi, JÄRVAMAA) Infopäev on suunatud veisefarmide aretustöö koordinaatoritele, farmijuhatajatele, loomakasvatusjuhtidele, seemendajatele ja farmi omanikele. PÄEVAKAVA: 10:30 – pakume tervituskohvi 11:00 – 11:45 – Genoomhindamise olemus – Tõnu Põlluäär, ETKÜ 11:45 – 12.30 – Eesti võimalused osaleda genoomhindamises – Tanel-Taavi Bulitko, ETKÜ 12:30 – 13.00 – kohvipaus 13:00 – 14:30 – Genoomhindamise esmased kogemuse –…

Hindame oma lihaveised lineaarselt!

Lihaveiste aretuses oleme astunud suure sammu edasi. Alates tänasest on lineaarselt hinnatud lihaveistel keha, lihastiku, jalgade ja üldmulje (kokku) hinded nähtavad ning LIISU looma kaardil avaldatud. See tähendab seda, et kui lihaveis hinnatakse ja andmed Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS süsteemi sisestatakse, siis hindamise sisestamisele järgmisel hommikul liiguvad lineaarsed hinded põhjamaade süsteemi ning sealt saadetakse meile tagasi üldhinded. Siiani oli meil võimalus lihaveiseid lineaarselt hinnata, aga omavahel võrdlemiseks meil võimalus puudus. Üldhinnete olemasolu tagab üksiku looma või populatsiooni jne omavahelise võrdlemise. Nii…

Georgia piimakarjakasvatajate koolitus Eestis

Välisministeeriumi arenguabi projekti 154-2016-A raames korraldas Eesti Tõuloomakasvatajate ühistu koostöös Eesti Maaülikooli õppejõududega 02.-09.2017 24-liikmelisele Georgia delegatsioonile söötmisalase koolituse koos praktikaga farmides. Osalejad jäid koolitusega väga rahule.…

Kursused Eesti Maaülikoolilt loomakasvatajatele

Eesti Maaülikooli kutsub loomakasvatussektoris (va vesiviljelus) tegutsevate ettevõtete töötajaid (jt sihtrühma kuuluvaid põllumajandusvaldkonna ettevõtete töötajaid), “Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas” raames, erinevatele TASUTA koolitustele ja infopäevadele: INFOPÄEVAD: 1.11.2017        Farmide bioturvalisus ja karja tervis (rõhuasetus sigadel), Tartus 2.11.2017        Ravimite vastutustundlik kasutamine, Võrus 8.11.2017        Ravimite vastutustundlik kasutamine, Jõgevamaal 9.11.2017        Farmide bioturvalisus ja karja tervis (rõhuasetus veisekarjal), Tartus 10.11.2017      Ravimite vastutustundlik kasutamine, Tartumaal 12.12.2017      Põllumajandusloomade heaolu (piimaveised), Tartus 12.12.2017      Sõnnikukäitlemise nõuded, Tartus TÄIENDUSKOOLITUSED: 23.-24.11.2017 Loomapidamine, transport, tapmine, Tartus 7.12.2017         Ravimite vastutustundlik kasutamine, Tartus 7.-8.12.2017    Põllumajandusloomade heaolu koolitus (rõhuasetus piimaveistel), teooria…