Blogi

Eesti Maaülikool korraldab veiste kunstliku seemenduse kursuse

Maht: 80 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset tööd ja 40 tundi praktikat), 3 EAP Toimumise aeg: 11.01.2021-22.01.2021 Kursus on “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames sihtrühmale tasuta! Kohtade arv on piiratud. NB! Koolituse korraldaja on Eesti Maaülikool, mitte Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu. Täpsem info ja registreerumine SIIN. Palume jälgida jooksvat informatsiooni EMÜ Avatud Ülikooli kodulehel, et olla kursis kõigi võimalike koroonaviirusest tingitud muudatustega õppekavas.…

Volinike koosolek peetud

20.10.2020 toimunud volinike koosolekul autasustati eelmise aasta parimaid karjakasvatajaid. Piimatootjate autasustamine toimub uutel alustel ja enam ei valita parimaid maakondlikul printsiibil. Lisaks piimaliitritele on nüüd hindamisel olulised kuivainesisaldus ja karja tervisenäitajad. Auhinnad antakse kolmes kategoorias: väikesed (50-150 lehma), keskmised (151-500 lehma) ja suured (501-… lehma) karjad. Igas kategoorias autasustatakse kolme parimat. 2019.a parimad piimatootjad on: OÜ Mürkal, Hurmi Piim OÜ, AT&MK OÜ, OÜ Männiku Piim, OÜ Soone Farm, AS Krootuse Agro, OÜ Kaiu LT, OÜ Vändra, Kõljala POÜ. 2019.a parimad…

Piimaklaster ja ETKÜ alustavad projekti beefEST

Piimaklastri juhitav EIP-töörühm alustab uue lihaveiste karjahaldusprogrammi beefEST arendamist. 10.02.2020 andis PRIA teada projektile toetuse määramisest Projekti eesmärk on luua lihaveisekasvatajatele karja andmete haldamise rakenduse beefEST prototüüp. See peaks ühendab aretus- ja põlvnemisandmed igapäevase loomade terviseandmete, karja- ning karjamaadehalduse infoga. Püüe on teha mugav tööriist nii ristand- kui puhtatõuliste lihaveiste kasvatajatele, et tõhusalt koguda ja kasutada nii aretus- kui majandusarvestuse andmeid ning sellega toetada igapäevast karjahaldust. Süsteem peaks töötama nii arvutis kui mobiilirakenduses olenemata operatsioonisüsteemist. Süsteemi kasutuselevõtt võimaldab tõhusama andmekasutuse…

Aretuskonverents 2020 juba 22. oktoobril Türi Kultuurikeskuses

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös  Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga ARETUSE KONVERENTSI. Konverents toimub 22. oktoobril 2020. a. kella 9.00 – 16.00 Türi Kultuurikeskuse suures saalis. Konverentsi modereerib ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko  P Ä E V A K A V A  09.00 – 09.30   Pakume tervituskohvi 09.30 – 09.40    Konverentsi avamine – Tanel-Taavi Bulitko, ETKÜ juhatuse esimees 09.40 – 10.40    Ülevaade  USA piimandussektorist – Rebekah Mast, World Wide Sires Ltd geneetika- ja turundusdirektor; 10.40 – 11.40      Aretusmaterjali tootearendus Semexi…

Volinike koosolek

Austatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu volinik Palume Teil osa võtta Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korralisest koosolekust, mis toimub 20. oktoobril kell 13.00 Keavas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu klubi saalis. Koosoleku päevakord: 12.00-13.00 registreerumine koosolekule ja lõuna ETKÜ klubi saalis. ETKÜ 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine 2019.a majandusaasta aruanne – Viive Timmi kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine juhatuse aruanne – Tanel Bulitko nõukogu aruanne – Tõnu Post 2019. a aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär 2019. a parimate aretuskarjade omanike autasustamine Maaeluministeeriumi ettekanne – teema täpsustamisel Aktuaalsest…

Konverents “Tõuaretuse tänapäev”

14.-15.10.2020 toimub Tartus Eesti põllumajanduse aastanäitus, mille raames peetakse tõuraamatupidamise 135. aastapäevale pühendatud konverents “Tõuaretuse tänapäev”. Konverentsile pääseb vaid kutsega, mis väljastatakse ainult ennast eelregistreerinud osalejatele. Palume ennast kirja panna kuni 12.10.2020 SIIN.…

Paaridevaliku programm täienes

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) andmebaasis Vissuke on juba aastaid kasutamiseks paaridevaliku programm. Nüüd on program täienenud. EPJ ja ETKÜ koostöös on lisatud karja aretusväärtuste info ning seda on võimalik näha värviliste graafikutena. Täpsemalt loe ja vaata: https://www.facebook.com/Eesti-P%C3%B5llumajandusloomade-J%C3%B5udluskontrolli-AS-1155831281234992/?hc_ref=ART5vpPy16BCmOdcDc4iVYL387kPVwtd64uery_0-sLG89rYbPnaD_aQ6MgkSofYf1g&fref=nf&__tn__=kC-R. Küsimuste ja abi korral kontakteeruge Tõnu Põlluäär 5167821 [email protected] . Aktiivset kasutamist ja õigeid valikuid!…