Blogi

Sakslaste õppepäev

Lp Loomaomanikud!   Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldab 04. mail kell 11.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses (Kuperjanovi 1) õppepäeva. Eestisse tulevad Saksa firmade German Genetics International ja Zuchtvieh-Export GmbH esindajad. Koos nendega on proua Mahlkow, kes tahab teha ettekande lehmadest, nende haigustest, söötmisest, poegimisest, poegimishalvatusest, heaolust, jalgade tervisest, seedimisest jms.  Ootame kõiki kuulama! Lugupidamisega Tanel Bulitko Juhatuse esimees…

Ajurünnak

Sellise pealkirja all toimus reedel, 22.aprillil Märjal “ajurünnak”. Kohale oli tulnud 19 tõuaretuse eest vastutavat spetsialisti 15 eri talust või ühitust/aktsiaseltsist. Lisaks neile ETKÜ punase karja aretuse eest vastutavad spetsialistid ja osa juhatusest. Teema on olnud huviorbiidis juba pikemat aega ning muutumas aktuaalsemaks, kui farmer saab raha peamiselt müüdud piima kilode eest. Seetõttu ei suuda, peale holsteini tõu, kõik piimatõud olla võrdselt tähtsad majanduslikust aspektist lähtuvalt. Samas on tõuge Eestis aretatud aastakümneid ja aretuses ei ole rõhku pandud ainult piimatoodangule.…

Poolas suguselekteeritud sperma tehnoloogiaga tutvumas

14-16. märtsil toimus Eesti Põllumajandusülikooli ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindajate õppereis Poolasse. Külastati Krakowi lähedal Balices asuvat Riiklikku Loomakasvatuse Uurimisinstituuti (National Research Institute of Animal Production). EPMÜ-d esindas professor Ülle Jaakma sigimisbioloogia osakonnast ning Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko ja laboratooriumi juhataja Peeter Padrik. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda spermide suguselekteerimise tehnoloogiaga, uurida, millised on selle tehnoloogia rakendamisvõimalused Eestis ning leida mõlemaid osapooli huvitavaid koostööprojekte. Sündiva järglase sugupool määratakse ära eostumise ajal. Kui munarakk viljastatakse X-kromosoomi kandva spermiga, sünnib lehmik,…

Parimad piimakarjakasvatajad

Tänavused parimad piimakarjakasvatajad. Tanel Bulitko, juhatuse esimees Alates 2001.a antakse Eesti Vabariigi aastapäeva eel välja tiitel Parim piimakarjakasvataja. Põllumajandusministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt välja antav tiitel koos rahalise preemia ning meenega on tunnustus silmapaistvatele piimatootjatele, kelle panus kogu Eesti piimatootmise arengule eelmisel aastal on olnud märkimisväärne. Hinnatakse karja keskmise piima rasva- ja valgutoodangu summat, somaatiliste rakkude üldarvu piimas, innovatiivsust. Tiitel antakse välja kahes kategoorias: karjad suurusega üle 20 ja üle 100 lehma. Statuut näeb ette, et piimakarjakasvataja, kes juba…

Lihaveisekasvatajad õppepäeval Valga Lihatööstuses

märtsil toimus lihaveisekasvatajatele Valga Lihatööstuses veiserümpade klassifitseerimise alane teabepäev. Teabepäeva viis läbi Veterinaar- ja Toiduameti turundustoetuste järelvalve büroo peaspetsialist Aivar Alt. Lihaveisekasvatajatele anti ülevaade veiserümpade kvaliteediklasside määramise süsteemist Eestis. Põgusalt tutvustati: – valdkonda reguleerivaid õigusakte; – SEUROP süsteemi eeliseid; – SEUROP süsteemi kasutamisest Eesti lihatööstustes; – tapajärgne rümbakorrastus; – rümpade kaalumise, lihakuse ja rasvasuse määramise, veiserümpade klassifitseerimise alase järelvalve korraldus; – klassifitseerimisandmete edastamise järelvalve; – hinnainfo arvutamise ja edastamise kontroll. Pealelõuna veetsime tapamajas, kus tutvusime veiserümpade algtöötlemise ja rümbakorrastusega tapaliinil. Seejärel suundusime säilituslattu, kus püüdsime praktiliselt sooritada…

Eesti esindajad Euroopa Limusiini Ühenduse EUROLIM aastakoosolekul

Pariisis toimus 02.-03.03 k.a. Euroopa Limusiini Ühenduse – EUROLIM – aastakoosolek, millest seekord olid osa võtma palutud ka Euroopa Liiduga 01.05.04 liitunud maad ja teisedki eelnevalt ühendusse astunud, kuid mitte veel EUROLIM-ga ühinenud maad. Eestit esindasid Tõnu Põlluäär Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistust ja Jaanus Vessart Karitsu Rantsost, kellel on ligi 100 pealine Limusiini tõugu kari, mis on ühtlasi selle tõu suurim kari Eestis. EUROLIM on 11 liikmemaast koosnev ühendus. Ühenduse eesmärgid on: – teha oma liikmetele lihtsamaks EL direktiivide täide viimine lihaveisekasvatajate sektorist…

Lihaveiste asjus Lätis

23.02.05 külastas huviliste grupp ETKÜ-st ja JKK- st Läti Põllumajandusministeeriumi ja Läti Lihaveiste Aretusühistut, et tutvuda lihaveiste jõudluskontrolli ja –aretusssüsteemidega Lätis. Põhjuseks, miks külastati just Lätit, oli see, et lihaveiste jõudluskontroll Eestis on toiminud juba mõnda aega, aga ei ole olnud aktiivset edasiminekut. Lihaveisekasvatajate Seltsi arvates peaks ka lihaveiste jõudluskontrolliga tegelema ETKÜ, kuna nii oleks farmeril lihtsam suhelda. Samas oli meil info, et Lätis on kasutusel taanlaste süsteeme ja programme, mis ka Eestisse sobiksid. Lätis on enamlevinud šarolee tõug, veel…

JKK ja ETKÜ koosolekud

Jõudluskontrolli Keskus ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldavad maakondades traditsioonilised koosolekud. JKK poolt räägitakse vahelduvast kontroll-lüpsist, jõudlusandmete esitamisest, piimaproovidest. ETKÜ poolt ettekantavateks teemadeks on EHF ja EPK pullide hindamistulemused ning aktuaalset veiste tõuaretuses. Koosolekud toimuvad: 22. veebruaril kell 10.00 Viljandi maavalitsuse saalis 1. märtsil kell 11.00 Otepää vallavalitsuse saalis Lipuväljak 13 8. märtsil kell 11.00 Põlva raamatukogu saalis 9. märtsil kell 11.00 Jõgeva maavalitsuse saalis 10. märtsil kell 11.00 Võru vallavalitsuse saalis 17. märtsil kell 11.00 Hiiumaal Käinas Mäe 2 ringauditooriumis …

Ultraheliaparaat tiinuse diagnoosimiseks

9.-10. 02 korraldas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu oma liikmetele, farmeritele, seemendustehnikutele ja veterinaararstidele õppepäevad, kus tutvustati võimalust 28-35 päeva pärast seemendust rektaalselt tiinust diagnoosida. Koolituse läbiviijaks oli Prantsuse firma ECM, kust oma firma toodet oli tuvustamas erialaspetsialist Christophe Bunel. Kursused toimusid Triigi Farmeri, Torma POÜ, OÜ Põlva Agro ja OÜ Karpo farmides. Osales ligi 30 asjast huvitatut. ECM on ultraheliaparaatide tootja ning müüja. Samuti koolitatakse ja õpetatakse välja vastavad spetsialistid kohapeal. Tänapäeval on oluline ning majanduslikult põhjendatud leida võimalusi ja rakendada…

Muutus RH veresusega loomade tõu määramine

Lp LOOMAOMANIK! Teavitame Teid, et vastavalt Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu otsusele punasekirju holsteini loomade kasutamisest eesti holsteini ja eesti punase tõu aretuses, otsustati: ˇ ≤= 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti punasesse tõugu kuuluvateks. Antud veresusega loomad registreeritakse eesti punast tõugu veiste tõuraamatus vastavalt kehtivale aretusprogrammile. Loomi EI nimetata ristandloomadeks. ˇ > 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti holsteini tõugu kuuluvateks. Antud otsusega ei kahjustata loomaomanike poolt püstitatud aretuseesmärke ja- suundasid ka juhul, kui loomapidaja on otsustanud punasekirjusid holsteine kasutada…