Blogi

Eesti Punase tõu aretajale väärtuslikku aretusmaterjali Taanist

ODA BEST 42533 ( Torpane Bruno x FYN Hojbru) Oda Best on pärit tuntud lehmaperekonnast, kelle ema oli kõrge piimatoodangu ja ülihea udara ehitusega. Ka emaema oli kõrge toodanguga ja auhinnati 1992/93 kõrgeima toodanguga lehmaks Taanimaal. Oda Besti tütred on sügava kerega, keskmise suurusega ja väga heade jalgadega (ineks 103) loomad. Udar (indeks 103) on hästi kinnitunud, hea kesksidemega ja peaaegu ideaalilähedase nisade asetuse ja pikkusega. Tema tütarde piimapluss Taanis on +1432 kg, piimatoodanguindeksiga 108, mis on väga hea. Üldindeks…

Itaalia Farmerite Ühing Eestis

4.veebruaril külastas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut Itaalia Farmerite Ühingu (Madona CIA) 21-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid teiste hulgas ka Piimaühistu president, Arendus- ja Uurimiskeskuse inimesed, Emilia Romagna piirkonna direktor, Piimatootjate Ühingu direktor ja hulk farmereid. Vahetati mõtteid ja anti ülevaade Eesti karjaaretuse ning piimatootmise kohta. Külastati ETKÜ seemendusjaama ja laborit. Meie piimakarjafarmidest tutvustati OÜ Väätsa Agro Saueaugu farmi ja OÜ Rebruk kaasaegset vabapidamisega lauta. Itaallastele jättis Eesti karjakasvatus ja farmerite tase hea mulje. Oldi üllatunud meie parimate piimakarjade kõrgest tasemest ja peeti…

Euroopa tunnustus

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kunstliku seemenduse jaam on tunnustatud Veterinaar- ja Toiduameti käskkirjaga nr 16/10.10.2002. Tunnustamise number 10/1/KSJ. 28.jaanuaril tuli Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistusse teade meie seemendusjaama tunnustamise kohta Euroopa Liidus. Kuivõrd on jõustunud Euroopa Nõukogu direktiiv 2003/43/EC, siis CIRCA kodulehel http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information on üles pandud kolmandate riikide sperma kogumiskeskuste nimekiri, mida EL liikmesriigid sperma importimisel tunnustavad (EN otsus 2004/52/EC). Nüüdsest oleme sael ka meie. Ilma sellist tunnustust omamata, spermat EL liikmesriikidesse eksportida ei saa.…

Eestisse on tulemas belgia sinise buum.

2003 aasta detsembris külastas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut härra Oliver Bronford Belgiast, kes esindab rahvusvahelist firmat Belgian Blue Gattle. Antud firma huviks on lihaveiste, eelkõige belgia sinise lihatõu, import ja export Balti riikidesse. Selle firma all tegutseb Belgia Blue geneetikafirma, kunstliku seemenduse jaam ja tõuraamat.  Belgia Sinist pakutakse kui sobivat ristamiseks nii liha- kui piimatõule. Pakkumises on nii elusloomad, sperma kui ka embrüod.  Belgia Sinine (edaspidi Bb) on aretatud Belgias. 19 sajandi teisel poolel imporditi Inglismaalt Belgiasse Shorthormi tõugu pulle, et…

Piimakarjakasvatajad said auhinna

21.02.2003 Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel Pőllumajandusministeeriumis said aunimetuse eelmise aasta kaks parimat piimakarjakasvatajat Jaak Hinrikus ja Elle Kivistik JAAK HINRIKUS 1966.a lőpetas Eesti Pőllumajanduse Aakadeemia Veterinaarteaduskonna Lääne-Virumaalt pärit noormees Jaak Hinrikus. 1968.aastal asus noor veterinaar tööle tolleaegsesse Pőlva kolhoosi, mis oli tuntud nii Eestis kui ka endises Nőukogude Liidus väga hea eesti punast tőugu karja poolest. Tőuaretustöö oli väga kőrgel tasemel ja majand laialt tuntud. Siin asus parim eesti punast tőugu kari, müüdi hulgaliselt tőuloomi nii Eestisse kui ka väljapoole.…

Eestimaa edukas farmer Hollandi ajakirjas!

Hollandi Karja Infokeskus annab välja ajakirja Veepro Holland. Eesti Tőuloomakasvatajate Ühistusse saadetud veebruarikuu väljaandes on 2-leheküljeline artikkel ühest meie edukamast farmerist Andres Tammest pealkirjaga “Täie kiirusega Eestimaa tippu”. Kirjutises antakse ülevaade endise vet.arsti Andres Tamme Soone talust. A.Tamm alustas 1992.a 50 lehma ja 130 ha maaga. Ajavahemikul 1991-1993 töötas ta Soomes, et saada algkapitali, sest 1992.a oli väga raske laenu saada. Maad renditi riigilt ja loomi endiselt kolhoosilt. Tänases Soone talus on üle 600 veise. Esimese viie aastaga saavutati märkimisväärne…

Viss 2003

issi-vőistlused on muutunud igasuvisteks oodatud sündmuseks Eesti piimatootjaile ja karjakasvatajatele. Tänavu valiti juba 14. korda Eestimaa ilusaimat lehma. 6.juunil selgitati välja kauneim eesti punast tőugu lehm Tartumaal Ülenurmel ja 7.juunil valiti vissi tiitli omanik eesti holsteini tőugu lehmade seast traditsiooniliselt Harjumaal Luigel. Eesti punase tőu konkursil osales 67 lehma ja lehmmullikat kümnest farmist. Varasemate konkurssidega vőrreldes oli suurim erinevus väliskohtuniku kaasamine loomi hindama. Kohtunikuks kutsuti Claus-Peter Tordsen Saksamaalt. Hr Tordsen on Euroopa punase karja aretajatele tunnustatud ekspert ja suurte kogemustega…

Farmerite õppereis Saksamaale

Eesti Tőuloomakasvatajate Ühistu korraldab alates 1997.aastast oma liikmetele őppereise. Kahel korral on farmerid viidud Brüsselisse Euroopa pőllumajandusnäitusele, käidud on Hollandi, Prantsusmaa ja Ungari pőllumeestelt mőőtu vőtmas. Sellel aastal toimus farmerite ekskursioon Saksamaale. 12-19.juunini olid 44 inimest Eesti Tőuloomakasvatajate Ühistu koostööpartneri German Genetics International (GGI) vőőrustada. Reisist vőtsid osa aretajad, farmi juhatajad, loomakasvatusjuhid, seemendustehnikud, farmerid. Samuti olid kaasas Mati Kirotar ja Peep Kasesalu ETV Maahommiku saatest, tänu kellele on ka koju jäänutel sügisel vőimalus osa saada sellest, mida see reis pakkus.…