Eesti Maaülikool esitles transgeenset kloonvasikat

Eesti Maaülikoolis esitleti 3. septembril 2013 avalikkusele 22. juunil k a ilmavalgust näinud kloonitud transgeenset  lehmvasikat  Juuni.  Punasekirju vasika teeb eriliseks see, et tema genoomi on lisatud inimese kasvuhormooni produtseeriv geen.

Teadusprojekti eesmärk oli projekti edendajatel Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli professoritel Ülle Jaakmaal ja Sulev Köksil saada lehm, kes oleks suuteline tootma piima, mis sisaldaks inimesele kasulikku kasvuhormooni, mis oma puhtuselt ja kättesaadavuselt sobiks hästi ravimitööstusele.

Eesti teadlaste tippsaavutuse nimel töötas mitmeid aastaid suur hulk inimesi. Teadusprojekti finantseerimisel oli oma osa ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistul, mis Reproduktiivmeditsiini Teadusarenduskeskuse kaudu toetas projekti edukat elluviimist.

Antud projektiga võrreldavaid saavutusi on kogu maailmas vaid üksikuid, mistõttu ühel väike riigil liidrirolli omamine valdkonnas on muljetavaldav.

Loodame, et tulevikus võib kloonitud transgeense vasika roll kogu teadusele omada sama suurt tähendust kui  teiste Tartus asetleidnud teadussaavutustega nagu Baeri munaraku avastamine ja Skype ärimudeli loomine.

Soovime projekti elluviinuile edu edaspidiseks teaduspõllul sirgete künnivagude seadmisel.

ETKÜ