Eestis enamkasutatutud holsteini pullil Berlingo täitus 11. eluaasta

Maailmas peetakse karjaaretuses ka edetabeleid pullidest, kellelt on eluaja jooksul toodetud üle 1 miljoni doosi sügavkülmutatud spermat. Kuna Eesti veiste populatsioon on väike, siis selliste numbriteni meie oma pullide puhul ei küüni. Viimase 15 aasta jooksul elusolevatest pullidest vaid kolmelt (Profil, Frello ja Berlingo) on toodetud üle 100 000 doosi spermat elu jooksul. Arvestades meie tagasihoidlikku lehmade arvukust, saab seda pidada võrdeliseks maailmanäitajatega. Vajadus toota nii suur hulk aretusmaterjali on vaid üliheadelt isasloomadelt, kelle kasutamine on suur.

Eesti üks vanimatest ja tänapäeval kuulsamatest aretuspullidest Wilmers Berlingol EHF6375 täitus 14. oktoobril 11. eluaasta. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Kehtna seemendusjaamas on täna vaid holsteini pull Langelore, kes on temast 5 kuud vanem.

Berlingo on sündinud Hollandis ja Eestisse ostetud aastase noorpullina 2004. aasta sügisel. Liiderpulli põlvenemises on läbi aastate Hollandi holsteini karjaaretuses domineerinud maailmakuulsaid pulliisasid (De Crob Bingo, Etazon Addison, Etazon Celsius, Skalsumer Sunny Boy). Tema ema Wilmers Betsie on hästi tuntud pulliema, kellelt teinegi poeg Wilmers Berlage on maailmas laialt kasutatud aretsupull.

  1. aasta oktoobriks oli staarpullilt varutud 102815 doosi spermat, millest 67% on tänaseks realiseeritud. Berlingolt varutud aretusmaterjali hakati kasutama 2006. aastal. Tänaseks on jõudluskontrolli andmebaasis registreeritud 64404 seemendust. Suurim kasutamise intensiivus oli aastatel 2010-2012. Sealjuures 2011.a astal ligi 20000 registreeritud seemendust.

Berlingo 7779 tütart asuvad Eestis 326 erinevas karjas. Kõige arvukamalt on neid Vändra OÜ (557), Kabala Agro OÜ (310), Estonia OÜ (253), Adavere Agro AS (231), Raikküla Farmer OÜ (226), Aravete Agro OÜ (224) ja Kaiu LT OÜ (203) karjades.

Berlingo tütardest 7 kuuluvad täna laktatsiooni piimatoodangult Eesti 500 parima lehma nimistusse. Parima tulemuse on seni saavutanud Torma POÜ holsteini tõugu lehm Nupik EE 11257929, tootes teisel laktatsioonil 18256 kg piima. Lisaks on veel edetabelis üks lehm, kes tootnud üle 17000, kaks lehma üle 16000 ja kolm lehma üle 15200 kilogrammi piima.

11 Berlingo tütart on tootnud kontrollpäeva toodanguna üle 70 kg piima. Hetke parim tulemus kuulub Surju PM OÜ lehmale Mali EE 11802198, kes tootis 74,7 kg piima päevas. Tänaseks on esimese laktatsiooni lõpetanud tema 1865 tütart keskmise piimatoodanguga 8640 kg.

Kokku on geneetilises hindamises 3053 tütart 234 ettevõttest.

Berlingo puhul on väljapaistvad tema tütarde piimatoodangud. Sageli pulli laialdase kasutamislevikuga tütarde ja karjade arv suureneb ning piimajõudluse aretusväärtuse näitajad kahanevad. Berlingo puhul on vastupidi – iga geneetilise hindamisega on tütarde piimajõudlusaretusväärtused paranenenud ja usaldus kasvanud. Viimasel hindamisel oli piimaaretusväärtus 2476 kg ning SPAV 133. Lisaks on positiivsed veel udara tervise, poegimiskerguse, surnult sündide esinemise ja välimiku üldnäitajad.

  1. aastal on Berlingo 13 esimese laktatsiooni tütre üldvälimik hinnatud üle 84 punkti. See on hea saavutus, mis iseloomustab ka tütarde suurepäraseid välimiku näitajad.

Berlingot iseloomustades märkis Kehtna Seemendusjaama laboratooriumi juhataja Peeter Padrik, et tegemist väga hea rahuliku iseloomuga, asjaliku oleku ning mõistliku pulliga. Oma staatust hindab ta kõrgelt, osates staarilikult poseerida ka sagedastel fotografeerimistel.

Kokku on Eestis läbiajaloo 11 holsteini pulli, kellelt toodetud üle 100000 doosi spermat elu jooksul.

Loodame, et Eesti veisekasvatajad on õnnelikud, et maailma mastaabis läbi löögivõimeline aretuspull on meil aastaid kasutusel olnud.

Viki EE12289738 Viss 2013 võistlusareenil

Männa EE12053728

Särri EE12217663