ELK Seltsil uus juhatus

02. aprillil toimunud üldkoosolekul valis Eesti Lihaveisekasvatajate Selts uue juhatuse järgnevaks kolmeks aastaks. Juhatuse koosseisu kuuluvad:

Vallo Kruusimägi, Siim Suitsmart, Kalmer Visnapuu, Jane Mättik, Margus Voitk, Aldo Vaan, Diana Pärna, Margus Keldo ja Tenno Laanemets.

Juhatuse esimeheks valiti Aldo Vaan ja aseesimeheks Jane Mättik.

Jõudu uuele juhatusele lihaveisekasvatuse hea käekäigu nimel tegutsemisel!