EPK tõu elueatoodangu rekord ka üle 100 tonni.

Kõpu PM OÜ punast tõugu lehm MUSTIK EE 1060270 (sünd 19.01.00) on teinud ajalugu. Esmakordselt tõu ajaloos on ületatud elueatoodang 100 000 kg. Peale detsembrikuu kontroll-lüpsi on selleks numbriks 101346 kg piima.

Mustiku aretuse võimekus on hea. Tema piimajõudluse aretusväärtus ei ole enam väga kõrge (87), kuid see on ka mõistetav, sest võrdlus käib ju hulga nooremate lehmadega. Samas udara tervise aretusväärtus (SSAV) on ülihea veel tänagi – 121. Lehma isa on noorpullina Taanist Eestisse ostetud pull Jupi 145 (T. Jupiter x Mrs Abru), keda aretajad on palju kasutanud. Pull ise on saanud oma hinde 1391 tütre kaudu, kes on asunud 294 karjas. Taoline näitaja on väikesearvulise tõu jaoks arvestatav. Emaisaks on Mustikul pull Zoran 125 (i. Zoro). Lehm on täna 13 aastat ja 11kuud vana ja lüpsab hetkel oma 11 laktatsiooni (214 päeva viimase kontroll-päeva järgi). Ta on tiine ja 12. laktatsiooni algust on loota 2014.a maikuus. Mustik on sünnitanud 12 elusat vasikat (8 lehma ja 4 pulli), tema järglaskonnaks on üldse 29 vasikat. Tema järglastest on Kõpu ühistu lüpsikarjas täna koguni neli (vanim neljandal laktatsioonil). Mustiku piimatoodang on olnud suhteliselt stabiilne kõikide laktatsioonide (305p.) vältel, vastavalt ühistu arengutele. Kõrgeim laktatsioon oli seitsmes, mil piimajõudlusnäitajad olid järgmised: 11467 – 3,88 – 445 – 3,26 – 374 – 819. Üle 10 t laktatsioonitoodanguid on olnud 4. Kümne laktatsiooni keskmine piimajõudlus: 8862 – 3,94 – 349 – 3,22 – 285 – 634. Viimasel kontroll-päeval lüpsis Mustik 38,1 kg piima. Nii jätkates võib prognoosida tema 11. laktatsiooni toodanguks taas >11000 kg piima. Parima kontroll-päeva toodangu saavutas ta 8.lakt 2.kuul 10.06.10, mil ta lüpsis 53,1 kg piima.

Värvuselt on lehm tumepruun (nii isa kui ka emaisa šviitsi verelisuse tõttu). Ta ei ole väga suur (ristluu kõrgus 134 cm). Samas on lehm rahulik, sõbralik ja seisis pildistamise ajal just seal, kuhu teda suunati.

Kõpu PM OÜ-s on 623 lüpsilehma, kellest 90% on EPK tõugu. 13% EPK lehmadest on lüpsnud enam kui 5 laktatsiooni (Eesti keskmine ~2,5 laktatsiooni). Ühistus on väga võimekas aretuskari. Suurt tähelepanu pööratakse aretusprogrammi täitmisele. Käesoleval aastal on toodangu prognoos ~10400 kg. Aktiivselt on osaletud VISS konkurssidel. Neile kuuluvad kolme aasta VISS ja 2 aastat Reservvissi tiitlid. Ühistu juhataja Tõnu Vreimann toetab tubli farmijuhataja Sirje Kroonbergi tegevust, misläbi on saavutatud taolised head tulemused.

Aitäh Kõpu rahvale toreda tulemuse eest! Palju õnne! Jõudu ja jaksu edaspidiseks!