ERDB aastakoosolek Soomes

13.-14.05 toimus Soomes järjekordne Euroopa Punaste tõugude assotsiatsiooni aastakoosolek, kus osales 40 delegaati kaheksast liikmesriigist nind lisaks külalistena farmerid Austraaliast.

Esimesel päeval käsitleti tõsisemaid aretus- ja koostööteemasid, esines 6 ettekandjat. Helsingi Ülikooli põllumajandusteaduste osakonna professor Jarmo Juga rääkis genoomselektsioonist ja mida pnased tõud on saavutanud. Ta tõi esile VikingGeneticsi tööd selles valdkonnas. Samuti märkis ta punaste tõugude nn alapopulatsioonide rohkuse probleemi ning referentspopulatsiooni suurendamise vajalikkust punastes tõugudes. Georg Thaller Kieli Ülikooli loomakasvatuse ja tõuaretuse instituudist rääkis projektist Horizon 2020 – Punased lehmad bioloogilise mitmekesisuse jaoks. Selle projekti raames on vajalik rohkem tundma õppida punaseid tõuge läbi geneetilise informatsiooni populatsioonide vahel, milleks on vajalik punaste tõugude organisatsioonide vaheline koostöö. Projekt on ellu kutsutud Euroopa Liidu poolt. Projektis osalevad hetkel 6 teadus- ja 7 tootjate partnerit (Eestit esindab Maaülikool). VikingGeneticsi esindaja Hans Stalhammar võrdles eri maade punaseid tõuge, rõhutas referentspopulatsiooni suurendamise vajalikkust punastes tõugudes. Rootsi farmer Alf Eriksson jätkas punaste tõugude globaliseerumise teemadel ning ERDB staatusest rahvusvahelises kontekstis. Tema ettekande lõpus jäi kõlama ettepanek, et VikingGenetics peab võtma juhtimise sel teemal üle. Kuna käima on lükatud palju projekte, millesse teised punased tõud soovi korral ühineda saaksid, siis on initsiatiiv vajalik. Kaks viimast ettekannet olid tutvustavad. FABA esindaja Olga Smirnova tutvustas erinevaid punaseid tõuge Venemaal ning Pro Agria esindaja Christian Jurvanen andis ülevaate Põhjamaade ühisest andmebaasist.

Teine päev algas ERDB ärikoosolekuga, kus täiendati ERDB juhtkonda, räägiti erinevate maade aretustulemustest, organisatsiooni eelarvest ja järgmistest koosolekutest. Presidendiks valiti Christina Paulsen-Schlüter Saksamaalt ja asepresidentideks Maris Lidaks Lätist ja Tõnu Põlluäär Eestist. Järgmine koosolek toimub 2015. a Lätis.

Päeva teises pooles külastasime Soome ainukest seemendusjaama Hollolas, kus elavad 350 pulli. Saime ülevaate aretusprogrammist, pullide hindamisest ja sperma tootmisest ning läbi bussiakna sai näha erinevaid lautasid, kus eri vanuses pullid elavad. Päeva lõpetuseks külastasime Rokkila piimafarmi Hämeenlinna läheduses. Omanikeks on Annamari ja Tuomo Torttila. Talus on 180 ha maad, 150 ha metsa. 150 lehma lüpsab 2 robotit. Piimatoodang on 9500 kg lehma kohta. Aretuse märksõnad: piimatoodang, üldindeks, välimik, eriti udar ning eluiga.