ETKÜ ja EPJ infopäevad maakondades

Aprillis ja mais korraldavad Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) infopäevad jõudluskontrolli ja tõuaretuse teemadel.

Infopäeva teemad:

1. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i uudised – EPJ esindaja

2. Veiste tõuaretuse uudised – Tanel-Taavi Bulitko (ETKÜ juhatuse esimees)

3. Seemenduspullide valik – Andres Leesmäe (ETKÜ peaklassifitseerija)

Infopäevad toimuvad:

26.04. kell 11.00 Tagavere Seltsimaja Saaremaa. Pärast ettekandeid saab külastada Rauni POÜ farmi.

27.04. kell 12.00 Hiiumaa Agro OÜ farmis Ala külas. Loenguosale järgneb Hiiumaa Agro OÜ farmi külastus.

28.04. kell 11.00 Kanepi Seltsimaja (Weizenbergi 31) Põlvamaa.

29.04. kell 10.00 Jäneda Mõis OÜ saalis Lääne-Virumaal. Pärast loenguosa ETKÜ Kaunissaare kogumiskeskuse külastus.

05.05. kell 11.00 Märjamaa Rahvamaja (Sauna 2) Raplamaa.

06.05. kell 11.00 Adavere Agro AS-i kontori saal (Kooli 2) Jõgevamaa. Pärast ettekandeid Adavere Agro uue robotlauda külastus.

12.05. kell 11.00 Põllumajandusameti Viljandi keskuse saal (Vabaduse plats 4, III korrus).

Palun teatage oma osavõtust piirkonna jõudluskontrolli spetsialistile.