ETKÜ kollektiiv tutvus Baltimaade suurima piimakarja farmiga Halinga OÜs

27. veebruaril oli ETKÜ kollektiiv kustustud tutvuma Halinga OÜle kuuluva Baltimaade suurima piimakarjafarmi tegevusega.

1992. aastal asutatud Halinga OÜs avati Langermal kaasaegne lüpsifarm 2012. aasta novembris. Tänaseks on farmis 1787 lehma. Kokku on Halinga OÜs üle 4100 veise. Ettevõtte tublid loomakasvatusspetsialistid tutvustasid ettevõtte arengulugu, farmi tööprotsesse ja töökorraldust. Tänaseks asuvad Halinga OÜle kuuluvad farmid kolmes vallas (Halinga, Are ja Vigala). Suurettevõte erinevates asukohtades toimiva viie farmi teenindamine loob vajaduse ka ideaalseks logistiliseks korralduseks, millega Halinga rahvas edukalt hakkama saab. Kõik viis loomakasvatusfarmi omavad ka sümboolseid nimesid Piimajõe, Piimatilk, Piimaoja, Piimakivi ja Kaelase. Lisaks on Piimajõe farmi lautadel veel maailma suurlinnade nimed (Peking, Pariis, Moskva, Milano, Berliin ja London), mille järgi on lihtsam lautasid teineteisest eristada.

Loomakasvatusjuhi Karin Feldmanni unistus tuleviku aretuseesmärke tutvustades on saavutada parem lehmade kasutuskestvus ning optimaalseks piimatoodanguks lehma kohta prognoositakse 8,5 tonni aastas. Loomakasvatusjuhi hinnangul nii suurearvuliselt karjalt üle 10 tonni piima aastas tootes vajaks iga lehmaga tegelemine tänapäevase tippsportlasega võrreldavat hoolitsust. Suurem rõõm on näha farmis terveid ja vastupidavaid lehmi. Lüpstakse lehmi Piimajõel kaks korda päevas 2 x 30 Westfalia  lüpsiplatsil. Farmi sissepääsu ning lüpsiala eraldab kahe klaasseinaga luksuslik vaade. Ettevõttes töötab 38 loomakasvatustöötajat, neist Piimajõel 18.

Tulevikus on plaanitud farmi kuni 2100 lüpsilehma. Lehmade arvu suurendamiseks on ostetud lüpsikarja ka teistest ettevõtetest. Ettevõtte kasutada on üle 5500 ha maad, kus kasvatatakse rohusöötasid, teravilja ja õlikultuure.

Eraldi tunnustab Karin Feldmann ettevõtte seemendustehnikut Evi Korkmani (2013.a tegi 1996 esmakordset seemendust, tiinestumine lehmadel 54,9% ja mullikatel 71,6%). Suurte kogemustega seemendaja tunnevad teenuse ootajad alati ära.

ETKÜ tunnustas Halinga OÜ lüpsilehmadele loodud häid elutingimusi, nende laitmatut puhtust. Samuti oli silmatorkav tänapäevases suurtootmises olevate lehmade hea jalgade korrashoid ning lehmade ühtlikkus välimikult. Tore oli näha ka töötajatele loodud tänapäevast ning hoolivat töökeskkonda.

Veel mõningaid huvitavad fakte Piimajõe suurfarmi kohta: kokku on rajatud loomade asemeid 3 km ulatuses, söödalava pikkuseks on kokku 1,1 km, lüpsikanali pikkus aga 35 m. Farmi tööprotsessi jälgimiseks on paigutatud 36 kaamerat. Piim lüpstakse otse piimaveokisse, mida kaks korda ööpäeva jooksul transporditakse. Piim on eelnevalt lüpsijärgselt jahutatud 2 minuti jooksul  4 kraadini.

Piimatootmise propageerimiseks ja tutvustamiseks on Halinga OÜ töökas kollektiiv valmis ka kokkuleppel võõrustama erinevaid huviliste gruppe. Positiivne, et ka noori oodatakse maaeluga tutvuma, mis annab võimaluse juba maast madalast lastel omandada ettekujutust tegelikust toidutootmise põhimõtetest.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nimel suur tänu Teile Karin, Kristine ja Raul meile osutatud toreda vastuvõtu eest ning huvitavalt oma kogemusi ja saavutusi tutvustamast. Edu teile piimatootmise edendamisel ja uute ideede realiseerimisel!