ETKÜ üldkoosolek 27. juunil

Lp Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu liige!

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraline üldkoosolek toimub 27. juunil kell 11.00 Paide Kultuurikeskuses.

Registreerimine algab kell 10.

Päevakord:

1. 2013. a majandustegevuste aruannete kinnitamine:

– juhatuse aruanne – Tanel Bulitko

– nõukogu aruanne – Aavo Mölder

– majandusaasta aruanne – Valli Tõrra

– audiitori kinnitamine

– aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär

2. Volinike valimine.

3. Külalisesineja.

4. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine seoses volituste lõppemisega ja uute nõukogu liikmete valimine.

5. Nõukogu liikmete töötasu määramine.

6. ETKÜ auliikme tunnustamine.

7. 2013.a parimate aretuskarjade autasustamine.

8. Sõnavõtud.

9. Lõunasöök.

Juriidilise isiku esindajal (juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga) nõutav volikiri. Juhul, kui teil ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume volitada kirjalikult kedagi oma piirkonna liikmetest ennast esindama.

2013. a majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin: Aruanne 2014.pdf (88.3 KB) , ETKÜ kontoris Keavas või tund enne üldkoosoleku algust kohapeal.

Lugupidamisega

Juhatus