ETKÜ uue nõukogu esimene istung

10.septembril toimus ETKÜ uue nõukogu koosseisu esimene koosolek. Päevakorras oli nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine. Nõukogu esimehe kohale esitati Aavo Mölderi kandidatuur. Teisi kandidaate ei esitatud. Ühehäälselt kinnitas nõukogu Aavo Mölderi nõukogu juhiks järgeneva viie aasta perioodiks. Mölder on olnud ETKÜ nõukogu esimees alates 2002. aastast, mil toimus kahe veiste aretusorganisatsiooni ühendamine.

Nõukogu aseesimeheks valiti Tõnu Post (Kõljala POÜ).

Teiste teemadena oli nõukogus arutlemisel Jõudluskontrolli Keskuse võimalik omandivormi muutus. ETKÜle on pakutud osalust loodavas riigi äriühingus. Nõukogu andis juhatuse esimehele volituse läbi rääkimiste edasiseks pidamiseks Põllumajandusministeeriumiga.

Lisaks vaagiti olukorda piima –ja lihaveisekasvatuse sektoris. Arutleti kujunenud turuolukorda pärast Venemaa poolt toidukaupadele kehtestatud embargot. Samuti turuvõimalustest tõu-, nuuma- ja tapaveistele.

Tutvuti ka ETKÜ seemendusjaama tegevusega ning nõukogu liikmetele esitleti parimaid aretusupulle.

ETKÜ nõukogu on valitud viieks aastaks. Nõukogusse kuulub 15 ühistu liiget. Nõukogu käib koos vähemalt neli korda aastas.

Nõukogu liikmete juhitavates ettevõtetesse ja taludesse kuulub ca 11,5 % piimalehmade ja 1 % lihaveiste populatsioonist Eestis.