ETKÜ volinike koosolek toimub 21.06.2017 Keavas

Austatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu volinik!

Palume Teil osa võtta ETKÜ korralisest koosolekust, mis toimub 21.06.2016 kell 13.00 Keavas ETKÜ klubi saalis.

10.30-12.00 pullide esitlus ETKÜ kunstliku seemendusjaama territooriumil.

Koosoleku päevakord:

  1. 12.00-13.00 registreerumine koosolekule ja lõuna ETKÜ saalis.
  2. ETKÜ 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori kinnitamine 2017. majandusaastaks.

– 2016. a majandusaasta aruanne – Viive Timmi

– kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine

– juhatuse aruanne – Tanel Bulitko

– nõukogu aruanne – Aavo Mölder

  1. 2016.a aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär
  2. 2016. a parimate aretuskarjade omanike autasustamine
  3. Kohalalgatatud küsimused.

– Juhul, kui teil ei ole võimalik koosolekust osa võtta, palume volitada selleks, mõnda teie piirkonna volinikku. Üks volinik võib esindada kuni 5 liiget (Põhikiri § 37, 38).

– Juriidilise isiku esindajal,kes ei ole kantud B-kaardile, palume kaasa võtta oma asutuse volikiri.

– Majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda, koosolekueelsel perioodil ETKÜ kontoris Keavas Raplamaal, enne koosoleku algust kohapeal või siin.

Majandusaasta aruanne 2016