ETKÜ volinike koosolek toimub 28.06.2016

Austatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu volinik!

Palume Teil osa võtta ETKÜ korralisest koosolekust, mis toimub 28.06.2016 kell 11.00 Keavas ETKÜ klubi saalis.

Päevakord:

1. Ülevaade veisekasvatussektori olukorrast – Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

2. ETKÜ 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori kinnitamine 2016. majandusaastaks.

– 2015. a majandusaasta aruanne – Valli Tõrra

– kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine

– juhatuse aruanne – Tanel Bulitko

– nõukogu aruanne – Aavo Mölder

3. 2015.a aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär

4. 2015. a parimate aretuskarjade omanike autasustamine

5. Kohalalgatatud küsimused.

6. Lõuna

– Registreerimine koosolekule algab kell 10.00

– Juhul, kui teil ei ole võimalik koosolekust osa võtta, palume volitada selleks, mõnda teie piirkonna volinikku. Üks volinik võib esindada kuni 5 liiget (Põhikiri § 37, 38).

– Juriidilise isiku esindajal,kes ei ole kantud B-kaardile, palume kaasa võtta oma asutuse volikiri.

– Majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda, koosolekueelsel perioodil ETKÜ kontoris Keavas Raplamaal, enne koosoleku algust kohapeal või siin.

Aruanne_10064515 (1).pdf (81.9 KB)