ETKÜ volinike koosolek toimub 9. juunil

Austatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu volinik!

Palume Teid osa võtta ETKÜ korralisest koosolekust 9. juunil kell 11.00 Keavas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu klubi saalis.

Päevakord:

1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori kinnitamine 2015. a majandusaastaks

*2014. a majandusaasta aruanne – Valli Tõrra

*kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine

*juhatuse aruanne – Tanel Bulitko

*nõukogu aruanne – Aavo Mölder

2. 2014. a aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär

3. Genoomselektsioon veiste aretuses – Stefan Rensing (Saksamaa)

4. 2014. a parimate aretuskarjade autasustamine

5. Kohalalgatatud küsimused

6. Lõuna

Lugupidamisega

Tanel Bulitko

*Registreerimine algab kell 10.00

*Juhul, kui te ei saa osaleda, palume volitada selleks mõnda teie piirkonna volinikku (1 volinik võib esindada kuni 5 liiget)

*Juriidilise isiku esindajal, kes pole kantud B-kaardile, palume kaasa võtta oma asutuse volikiri

*Majandusaasta aruandega saab tutvuda siin: Aruanne_2014.pdf (68.8 KB), koosolekueelsel perioodil ETKÜ kontoris Keavas või enne koosoleku algust kohapeal.