Euroopa holsteinide mõõduvõtt Shveitsis

1.-3. märtsini toimusid Shveitsis Fribourgis 11. Euroopa Holsteinide meistrivõistlused. Sel aastal oli loomadega osavõtjaid riike 14. Lisaks veel 3 riiki (Soome, Iirimaa, Rootsi), mis osalesid noorte aretajatega noorloomade esitluses. Viimane on kaasatud meistrivõistluste programmi populariseerimaks noorte seas karjaaretust ja veisekasvatust. Noorte poolt on eelnevalt loomad demonstreerimiseks täielikult ette valmistatud, millele lisaks hinnatakse veel esitlust ja koostööd loomaga. Samuti on see osavõtjaile heaks suhtlusvõimaluseks teiste riikide nooraretajatega. Loomulikult kuuluvad parimatele auhinnad ja tänusõnad.

Programmi raames viidi läbi ka tipparetusmaterjali oksjon, kus müügiks pakuti 25 lehmikut. Noorlehmikute eest kõrgeimaks kujunenud oksjoni hinnad ulatusid üle 10 tuhande euro. Hinnad muutusid tõusvas suunas koheselt, kui müüdava looma eellastest oli keegi võitnud auhinnalisi kohti konkurssidelt. Samuti unikaalsus loomapõlvnemisandmetes mõjutas lõpphinda märgatavalt.

Euroopa Meistrivõistlustel osales 163 suurepärast lehma.

Kohtuniku tööd tegid sel korral mustakirjute osas David Boyd Iirimaalt ja punasekirjuid hindas Niels Eerik Haahr Taanist. Kohtunikud olid valitud riikide hulgast, kelle lehmad konkursil esindatud sel korral ei olnud.

Konkursi võitjaks ja Euroopa tšempioni tiitli võitis täiskasvanud lehmade klassis Shveitsi esindanud Decrausaz Iron O´Kalibra (isa: Boss Iron, emaisa: Robthom Integrity). Euroopameister on sündinud 2006. aastal, tema kõrgeim laktatsiooni piim on saavutatud 3 lüpsil- 14247 kg. Võitja oli äärmiselt suur, sügav, võimsa olekuga ning ideaalse udaraga silmapaistev lehm.

Noorte lehmade võitja oli Huddlesford Duplex Medora (isa: Mesland Duplex ET; emaisa; Braedale Goldwyn) Hispaaniast, kes pakkus finaalis kõva konkurentsi üldvõitjale.

Esmaspoeginute võitja oli Itaalia noorlehm Goldwyn Vanity (isa: Braedale Goldwyn; emaisa: Erbacres Damion). Osavõtuks registreerunud lehmadest arvukaim oligi Braedale Goldwyni tütarde osakaal, kus ainuüksi esmapoeginute klassis 64st osavõtjast, seitsmeteistkümnel oli isaks Kanada kuulsus. Lisaks veel teistes klasside 35 Goldwyni tütart võistlemas.

Punasekirjute holsteinide üldvõitjaks osutus Suard-Red Jordan Irene (isa: Ja- Bob Jordan- Red; emaisa: Stookey Elm Park Say) Shveitsis. Kaheksa-aastane täiskasvanute klassis võistelnud lehm oli vaieldamatult päeva parim. Shveitsi punasekirjud lehmad võitsid ka noorte ja esmapoeginud lehmade klassid. Stabiilne esitlus kindlustas Shveitsile ka punasekirjute riikide parima tiitli.

Rahvusriikide arvestuses võistlesid 13 riigi neljaliikmelised võistkonnad. 13-liikmelise zürii arvates oli ühtlaseim ning parim Hispaania, kellele järgnesid Shveits ja Saksamaa. Võitja sai täispunktid 9 riigi kohtunikelt. Võistlusrivi lõpetasid Ungari, Tšehhi, Poola ja Sloveenia delegatsioonid. Eesti delegatsiooni hinnangul eelpoolnimetatud riikidega võrreldes on meie holsteinid kindlasti konkurentsivõimelised. Samuti võiksime tulevikus hakata mõtlema osalemisele Euroopa suurkonkursil.

Positiivne, et võidud jagunesid mitmete osavõtvate riikide vahel. Varasemalt on olnud Shveitsil võimalus võita ka kõik tiitlid.

Kokku külastas konkurssi üle 12 tuhande inimese. Konkursi päeva lõpetades oli võõrustaja riigil võimalus tutvustada oma riigi kultuuri ja traditsioone, mille üks vaieldamatu osa on fondüü ühine maitsmine.

Edaspidi soovitakse meistrivõistluste korraldamine roteeruvalt riikide vahel toimima panna, see annab võimaluse konkursi korraldamist taotleda kõikidele soovijatele. Järgmine Euroopa konkurss toimub 2016. aastal Prantsusmaal, Colmaris.

Lisaks konkursi jälgimisele olid korraldajad organiseerinud soovijaile ka farmide külastused. Esitletud farmid olid oma tegevuses orienteeritud tipparetusmaterjali tootmisele ning konkurssidel osalemisele. Külastati ka 2006. aastal Oldenburgis Euroopa tšempioni tiitli pälvinud farmi, kus Euroopa meistreid ka esitleti.

Huvitav oli ka saada ülevaadet, kuidas toimub kohalik piimatootmine. Shveits kui üks Euroopa tuntuimaid juustuvalmistajaid on farmide keskmine suurus 25-30 lehma. Suuremates farmides on kuni 75 lehma. On ka üksikud 300-pealised farmid. Piimatootjaile on realiseeritav piim kvoodipõhine. Valdav on nn juustu- ja üldpiim. Juustupiima hind ulatub 0,69 euroni, tavapiimahind farmerile on ca 0,47 eurot ning keskmine hind 0,59 eurot. Enamus tootjad on mahetootjaid, kuid on ka nn kombineeritud tootjaid. Juustupiima tootvates farmides söödetakse lehmadele kvaliteetset heina. Kusjuures heina söödetakse nii esimese kui hilisemate niidete segudena. Lisaks söödetakse ca 8 kg jõusööta. Suvel on üsna harilik, et öösiti karjatatakse lehmi ja päeval palavaga hoitakse laudas. Külastatud farmide keskmine aastane piimatoodang oli üle 9 tonni piima lehmalt. Piimandussektorit iseloomustab ka suur piimatööstuste arv. Kuigi viimastel aastatel on ka siin märgata kontsentreerumist. Varasemalt oli igas külas praktiliselt oma piimatööstus. Alpides toodetud piimast toodetakse kvaliteetjuustu, mis valmib kuni 3 aastat.

Shveitsis on üle 580 tuhande piimalehma. Viimastel aastatel on Shveits olnud edukaim Euroopa riik rahvusvahelistel holsteini konkurssidel osalemisel. Lisaks holsteinidele kasvatatakse veel sviitsi ja simmentali tõugu. Samuti on Shveits ainus Euroopa riik, kus holsteinidel on kaks tõuraamatuorganisatsiooni. Sealne punasekirjute holsteinide populatsioon on suurem kui mustakirjutel, mistõttu püütakse säilitada teineteisest sõltumatuid aretusprogramme.

Eestist käis Shveitsis konkurssi kaemas 45-liikmeline farmerite ja spetsialistide delegatsioon. See oli Eesti huvilistele viies kord, kui võistlustel kaasa elamas käidi. Oli muljetavaldav kõrvalt vaadata konkursil osalejate pühendumust loomade ettevalmistamisel ning nende eest hoolitsemisel. Nii mõnedki meie farmereist, kel endal senised konkursi kogemused puuduvad, lubasid oma võimalikule osalemisele tõsisemalt mõtlema hakata.

Esimene võimalus selleks on 5. juuli Ülenurmel Põllumajandusmuuseumis, kus valitakse Eesti tänavused parimad lehmad.