Rubriik: Kõik postitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus kutsub õppima!

Õpi VEISEKASVATUST paindlikus õppevormis. Õppeaeg: 1 aasta Õppetöö toimub neljapäevaste sessioonidena septembrist – juunini, tavapäraselt kord kuus kooli juures ning sessioonide vahelisel perioodil ettevõttes, iseseisvalt end täiendades. Praktiline õpe moodustab 50% õppekava mahust. Õpingute alustamise tingimuseks vähemalt omandatud põhiharidus.  Omandatavad erialamoodulid: veiste hooldamine veiste söötmine veiste tervishoid veiste karjatamine veiste taastootmine põllumajandusmasinatega töötamine juhtimine ja majandamine· Käsitletakse piimakarja ja lihaveiste kasvatust. Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse ettevõttes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel (VÕTA).…

Üldkoosolekul tunnustati auliikmeid ja parimaid karjakasvatajaid

2014.aastal alustati ühistu tegevusvaldkonnas märkimisväärse panuse või väljapaistva saavutusega silmapaistnud inimeste tänamist ja tunnustamist ETKÜ auliikme staatusega. 2019. aasta üldkoosolekul said auliikme staatuse Ahto Vili, Elve  Žukovitš, Leino Vessart, Maie Mölder, Olev Saveli ja Vello Kivistik. Autasustati ka eelmise aasta parimaid piimatootjaid maakondlikul printsiibil. 2018.a parimad piimakarjakasvatajad on: Kärneri-Jõe OÜ, Metsaküla Piim AS, Hiiumaa Agro OÜ, Torma POÜ, Kõljala POÜ, Purtse Farm OÜ, Väätsa Agro AS, Orava Agro OÜ, Vändra OÜ, JK Otsa Talu OÜ, Kaiu LT OÜ, Männiku Piim…

Üldkoosoleku kokkuvõte

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu üldkoosolek peeti 19.06.2019 Paide Muusika- ja Teatrimajas. Üldkoosolekul valiti perioodiks 2019-2024 uued volinikud ja uus nõukogu. Suur aitäh senistele volinikele ja nõukogu liikmetele tehtud töö ja panuse eest! Üldkoosoleku ettekannetega saab tutvuda allolevatel linkidel: Juhatuse aruanne Majandusaasta aruanne Aretustöö aruanne Täname kõiki, kes leidsid aega kohale tulla!…

Eesti Maakarja Kasvatajate Selts otsib kahte töötajat

Eesti Maakarjakasvatajate Selts otsib enda meeskonda tõuraamatupidajat, tegevjuhti ja osalise koormusega tõuraamatupidaja assistenti. Oled oodatud kandideerima, kui Sul on magistri kraad või sellega võrdsustatud haridus, soovitavalt loomakasvatuses Omad praktilist töökogemust veisekasvatuses Valdad C1 tasemel eesti keelt ja võõrkeeltest B1 tasemel inglise keelt Sul on avalikkuses esinemise oskused ja kogemused Oskad kirjutada projekte, aruandeid, lepinguid ja suhelda meediaga. Oled dokumentide vormistamisel korrektne ja täpne Oled hea suhtleja ja kiire õppimisvõimega Sul on B-kategooria autojuhi load Sul on hea arvuti kasutamise oskus…

Palju õnne Mara ja Maroola!

28.06.2019 valiti Eesti Põllumajandusmuuseumis 30.korda  Eesti kauneimad piimalehmad. Taanist pärit kohtunik Morten Hollenseni sõnul võib Eesti karjakasvataja olla uhke, et meil on nii palju häid lehmi. Kohtunik hindas üldist näituse taset väga kõrgeks, eriti klasside võitjad lehmad on sellised, kes võiksid julgelt ka Euroopa näitustel osaleda. Eesti Põllumajandusmuuseumi ajaloolist areeni pidas kohtunik vahvaks võistluspaigaks. Eesti holsteini tõu Vissiks valiti tuntud piimakarjakasvatus ettevõtte Põlva Agro OÜ täiskasvanud lehmade klassis võistelnud Mara, kellel oli kohtuniku arvates laitmatu udar. Lehma esitlenud Põlva Agro…

25. Saarte Viss peetud

Võistlusel osales 11 loomaomaniku 47 lehma: EK 9, EHF 18 ja EPK 20, kes kõik Sulev Mägi lõõtspilli helina saatel kohtunike silme alt läbi astusid. Publikul oli võimalus kaasa lüüa parimate äraarvamise mängus ja võita väikesi auhindu kui arvamus kohtuniku omaga kokku langes. Välja selgitati iga tõu kõige paremini kõndiv lehm ning parimad lehma esitlejad. Nende väljaselgitamiseks töötas kolmeliikmeline žürii. Suur tänu kõikidele osalejatele ja sonsoritele. Täpsemat ülevaadet loe järgmisest Tõuloomaksvatusest. Tulemused: I EESTI KARI – hindas Olev Saveli (EMÜ)…

Kutse ETKÜ üldkoosolekule

Lp  Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu liige Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraline üldkoosolek toimub 19. juunil 2019 kell 11.00 Paide Muusika- ja Teatrimajas (Pärnu 18, Paide). Registreerimine alates kella 10.00. NB!  Osalemisest või mitteosalemisest/volitamisest palume teada anda KUNI 17.06.2019 täites vajaliku vormi SIIN Päevakord: Volinike valimine. 2018. a majandustegevuste aruannete kinnitamine: juhatuse aruanne – Tanel-Taavi Bulitko nõukogu aruanne – Aavo Mölder majandusaasta aruanne – Viive Timmi audiitori kinnitamine aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär Nõukogu kandidaatide esitamine. Külalisesineja. Nõukogu liikmete valimine uueks perioodiks. Valitud…

30. mail toimus Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu koosolek

Nõukogu liikmed said informatsiooni 2018. aasta majandusaasta aruandest, mis esitati kinnitamiseks 19. Juunil Paides toimuvale ETKÜ üldkoosolekule. Toimus ka arutelu aretusmaterjali (veisesperma) turustamisest ning leiti, et ETKÜ poolt turustatav aretusmaterjal vastab igati veisekasvatajate ootustele ning tutvuti ka viimaste geneetiliste hindamiste andmete järgi esmakordselt tütarde järgi hinnangu saanud pullide aretusnäitajatega. Pikemalt tuleb teemast juttu Tõuloomakasvatus II 2019 ajakirjas. Samuti käsitleti nõukogus ka üldkoosoleku läbiviimisega seonduvat. Päeva teisel poolel toimus kohtumine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS  (EPJ AS) Nõukogu ja juhatuse liikmetega.  EPJ…