Rubriik: Kõik postitused

Volinike koosolek

Austatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu volinik Palume Teil osa võtta Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korralisest koosolekust, mis toimub 17. juunil kell 11.00 Keavas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu saalis. Koosoleku päevakord: 10.00-11.00 registreerumine koosolekule ja hommikukohv ETKÜ saalis. ETKÜ 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori kinnitamine uueks perioodiks: a majandusaasta aruanne – Viive Timmi kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine juhatuse aruanne – Tanel Bulitko nõukogu aruanne – Tõnu Post 2020. a aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär 2020. a parimate aretuskarjade omanike autasustamine Maaeluministeeriumi ettekanne –…

EMÜ loomakasvatuse eriala magistritööde kaitsmine on läbi videosilla kättesaadav kõigile!

Loomakasvatuse õppekava (449) magistritööde kaitsmine toimub 03.06.2021 kell 9.00 https://videosild.emu.ee/b/hal-5bx-707-rtx Kaitsmisele tulevad tööd: Valeria Morgunova (kell 9.00) Embrüonaalse suremuse ultrasonograafiline diagnoosimine lüpsilehmadel Embryonic mortality diagnosis by ultrasonography in milking cows Juhendaja(d): Jevgeni Kurõkin Retsensent: Kalle Kask Kerttu Keir (kell 9.45) Bioturvalisus Eesti lihaveisefarmides Biosecurity on Estonian Beef Cattle Farms Juhendajad: Heli Kiiman, Alo Tänavots Retsensent: Reet Pikkmets Kaarel Sild (kell 10.30) Eesti lihaveisetõugude lihajõudluse võrdlus Comparison of Estonian Beef Cattle Breeds Productivity Juhendajad: Alo Tänavots, Tõnu Põlluäär, Heli Kiiman Retsensent:…

Infopäev “Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsiga infopäeva “Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus” Toimumise aeg: 26. mai 2021. a. algusega kella 8.00! Toimumise koht: Videoülekanne PÄEVAKAVA* 8.00 – 8.15 Avasõnad infopäeva moderaatorilt – Airi Külvet, MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 8.15 – 8.25 Aretuseesmärgid ja jõudluskontroll – Boyd Gudex, Austraalia Põllumajanduse Äriuuringute Instituudi (ABRI) tehniline konsultant 8.25 – 8.35 Genotüpiseerimise kasutamine geneetilises hindamises – Brad Crook, ABRI geneetika uurimis- ja arendusmeeskonna juht 8.35 – 8.45 Küsimused/vastused 8.45 – 9.15 Loomakasvatuse arendamine (lindistatud videolõik)…

EPKK ARETUSKONVERENTS 2021

Eesti põllumajandusloomade aretus on väga pikkade traditsioonidega. Selle kinnituseks on meie piimakarja kõrged produktiivsusnäitajad, kus piimatoodangult lehma kohta oleme Euroopas teisel kohal. Lisaks meie tõukarja tuntus välisriikides, mis võimaldab teostada elusveiste eksporti. Lihaveisekasvatussektoris oleme teinud viimastel aastatel olulise arenguhüppe – üha rohkem lihaveised kaasatakse jõudluskontrolli, mis on eduka aretustöö eeldus. Oleme alustanud Eesti veiste genoomtestimisega, mille abil on võimalik meie parimaid loomi võrrelda teiste riikide populatsioonidega. Lambakasvatuse aretustöös toimub meie kohalike tõugude ajalooliselt oluliste tunnuste hoidmine ning täiustamine läbi välisriikidest aretuskomponentide…

Noorpullide veebioksjon!

2020–2021 hooaja, järjekorras juba 15-s Eesti lihaveise noorpullide jõudluskatse on lõpusirgel – veel paar nädalat ja loodetavasti on enamust neist ootamas uued kodud ja lai tööpõld! Selleks, et katsefarmis laiemale avalikkusele seni nähtamatult oma jõuvarusid täiendavaid noorpulle enne valikute ja otsuste tegemist tutvustada, ning presenteerida Eesti aretuskarjades valitsevat taset, on taaskord valminud veebikataloog. Selleks, et pilt liiga seisev poleks, on kõik pullid proovile pandud ka filmistaaridena ehk jäädvustatud videosse. Eeskujulikule ja hinnatud välimikule lisaks on kõik pullid kontrollitud põlvnemisega; veterinaarselt…

Vaata 23.03 seminaride videosalvestusi

23.03.2021 toimusid BreedExpo projekti raames seminarid piima- ja lihaveisekasvatajatele. Kellel ei olnud võimalik seminaridel osaleda, saavad nüüd vaadata videosalvestisi. piimaveisekasvatajatele tõlkega https://play.saundland.ee/epkk2331est-v piimaveisekasvatajatele tõlketa https://play.saundland.ee/epkk2331eng-v lihaveisekasvatajatele tõlkega https://play.saundland.ee/epkk2332est-v lihaveisekasvatajatele tõlketa https://play.saundland.ee/epkk2332eng-v…

Tähelepanu seemendustehnikud!

01.04.2021 lõppevad paljude seemendustehnikute tööload. Praeguses olukorras ei ole võimalik tavapäraseid infopäevi korraldada, sellest tulenevalt pikendame  lõppevaid atesteerimistunnistusi 1 aasta võrra. Loodame, et järgmisel kevadel on võimalik läbi viia infopäev või veebikoolitus. Kui kellelgi on muresid või küsimusi, siis pöörduge julgelt oma piirkonna aretusspetsialisti poole ja leiame lahenduse.…

BreedExpo projekti seminar lihaveisekasvatajatele

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldavad Breed Expo projekti raames 23. märtsi pärastlõunal veebipõhise seminari lihaveisekasvatajatele. Seminari lektoriks on Dr Aaron Arnett aretusfirmast ST Genetics (USA). Ta on lõpetanud Ohio Riikliku Ülikooli, kus kuulus klassifitseerijate meeskonda, magistrikraadi omandas Kentucki Ülikoolis, kus juhendas veiste hindamise rühma, ning doktorikraadi kaitses Kansase Riiklikus Ülikoolis lihateaduse valdkonnas. Aaron on Rahvusliku Tõuloomakasvatajate Assotsiatsiooni NAAB esimees, Ohio Karjakasvatajate Ühistu president ja Lihaveisekasvatajate Föderatsiooni nõukogu liige. Korraldanud erineval tasemel loomade konkursse ja töötab Ohio Ülikoolis dotsendina,…

BreedExpo projekti seminar piimakarjakasvatajatele

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldavad BreedExpo projekti raames 23. märtsil veebipõhise seminari piimaveisekasvatajatele. Seminari lektoriteks on Eesti piimaveisekasvatajatele juba tuttavad Fokko Tolsma – CRV piimakarja juhtimise konsultant alates 2008. aastast. Ta on spetsialiseerunud veiste sigimise, praktilise söötmise ja lehma tervise (nt sõrgade hooldus) alasele nõustamisele. Pärast ülikooli lõpetamist asus tööle instruktorina loomakasvatuse kutsekoolis Oenkerkis. Ta rajas Tuneesias kooli ja juhtis tiinete mullikate eksporti 10 aastat, andes samal ajal loenguid ja viies läbi koolitusi. Fokko on teinud kursusi enam…