Rubriik: Kõik postitused

Eesti esindajad Euroopa Limusiini Ühenduse EUROLIM aastakoosolekul

Pariisis toimus 02.-03.03 k.a. Euroopa Limusiini Ühenduse – EUROLIM – aastakoosolek, millest seekord olid osa võtma palutud ka Euroopa Liiduga 01.05.04 liitunud maad ja teisedki eelnevalt ühendusse astunud, kuid mitte veel EUROLIM-ga ühinenud maad. Eestit esindasid Tõnu Põlluäär Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistust ja Jaanus Vessart Karitsu Rantsost, kellel on ligi 100 pealine Limusiini tõugu kari, mis on ühtlasi selle tõu suurim kari Eestis. EUROLIM on 11 liikmemaast koosnev ühendus. Ühenduse eesmärgid on: – teha oma liikmetele lihtsamaks EL direktiivide täide viimine lihaveisekasvatajate sektorist…

Lihaveiste asjus Lätis

23.02.05 külastas huviliste grupp ETKÜ-st ja JKK- st Läti Põllumajandusministeeriumi ja Läti Lihaveiste Aretusühistut, et tutvuda lihaveiste jõudluskontrolli ja –aretusssüsteemidega Lätis. Põhjuseks, miks külastati just Lätit, oli see, et lihaveiste jõudluskontroll Eestis on toiminud juba mõnda aega, aga ei ole olnud aktiivset edasiminekut. Lihaveisekasvatajate Seltsi arvates peaks ka lihaveiste jõudluskontrolliga tegelema ETKÜ, kuna nii oleks farmeril lihtsam suhelda. Samas oli meil info, et Lätis on kasutusel taanlaste süsteeme ja programme, mis ka Eestisse sobiksid. Lätis on enamlevinud šarolee tõug, veel…

JKK ja ETKÜ koosolekud

Jõudluskontrolli Keskus ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldavad maakondades traditsioonilised koosolekud. JKK poolt räägitakse vahelduvast kontroll-lüpsist, jõudlusandmete esitamisest, piimaproovidest. ETKÜ poolt ettekantavateks teemadeks on EHF ja EPK pullide hindamistulemused ning aktuaalset veiste tõuaretuses. Koosolekud toimuvad: 22. veebruaril kell 10.00 Viljandi maavalitsuse saalis 1. märtsil kell 11.00 Otepää vallavalitsuse saalis Lipuväljak 13 8. märtsil kell 11.00 Põlva raamatukogu saalis 9. märtsil kell 11.00 Jõgeva maavalitsuse saalis 10. märtsil kell 11.00 Võru vallavalitsuse saalis 17. märtsil kell 11.00 Hiiumaal Käinas Mäe 2 ringauditooriumis …

Ultraheliaparaat tiinuse diagnoosimiseks

9.-10. 02 korraldas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu oma liikmetele, farmeritele, seemendustehnikutele ja veterinaararstidele õppepäevad, kus tutvustati võimalust 28-35 päeva pärast seemendust rektaalselt tiinust diagnoosida. Koolituse läbiviijaks oli Prantsuse firma ECM, kust oma firma toodet oli tuvustamas erialaspetsialist Christophe Bunel. Kursused toimusid Triigi Farmeri, Torma POÜ, OÜ Põlva Agro ja OÜ Karpo farmides. Osales ligi 30 asjast huvitatut. ECM on ultraheliaparaatide tootja ning müüja. Samuti koolitatakse ja õpetatakse välja vastavad spetsialistid kohapeal. Tänapäeval on oluline ning majanduslikult põhjendatud leida võimalusi ja rakendada…

Muutus RH veresusega loomade tõu määramine

Lp LOOMAOMANIK! Teavitame Teid, et vastavalt Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu otsusele punasekirju holsteini loomade kasutamisest eesti holsteini ja eesti punase tõu aretuses, otsustati: ˇ ≤= 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti punasesse tõugu kuuluvateks. Antud veresusega loomad registreeritakse eesti punast tõugu veiste tõuraamatus vastavalt kehtivale aretusprogrammile. Loomi EI nimetata ristandloomadeks. ˇ > 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti holsteini tõugu kuuluvateks. Antud otsusega ei kahjustata loomaomanike poolt püstitatud aretuseesmärke ja- suundasid ka juhul, kui loomapidaja on otsustanud punasekirjusid holsteine kasutada…

Kurgjal kaks tähtsat aretusalast arutelu

25.01.05 toimus Kurgjal aretuse jaoks kaks tähtsat arutelu. Esimese kokkukutsuja oli Eesti Tõuloomakasvatajate Liit, mis korraldas üldkoosolekut. Põhiteema oli põllumajandusloomade puhas- ja ristandaretuse põhimõtted. Antud teema on olnud päevakorral ka ETKÜ-s. Samas on probleeme ja erinevaid arvamusi teiste loomaliikide aretajatelgi. Teemast andsid ülevaate Katrin Reili, VTA peadirektori asetäitja, ja Kaija Uuskam Põllumajandusministeeriumist. Nad tutvustasid tõuraamatupidamise reegleid Euroopa Liidu määrustele vastavalt. Käde Kalamees esitas EK seisukohad. Osalesid ka teiste tõugude aretajate esindajad. Üksteist informeeriti ka tõuraamatu pidamise korraldamistest eri ühistutes ja…

Saabus uut aretusmaterjali Taanist

Taas on saabunud punase karja aretajatele uut aretusmaterjali Taanist. Neli pulli igat 1000 doosi. ASCONA 42876 (Tulip x T.Bruno x Momentum) Kõrge üldindeksiga ( 108 ) pull, kelle tütardel on hea piima (112) ja valgu (109) indeks. Väga hästi sobib kasutada mullikate seemendamiseks (indeks 108). Lisaks kõrgele üldindeksile on pullil positiivsed ka tüübi ( 104), jalgade ( 101) ja eriti udara (111) tunnused. Seda pulli võikski eelkõige kasutada udara parandajana. Ascona parandab ka suurust ja jalgade asetust. Eriti hea udaraparandajana…

Lihaveisekasvatajate seltsi laiendatud koosolek

6.-7.jaanuaril toimus Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi laiendatud koosolek Narva-Jõesuus. Kuulati ettekandeid ja arutati lihatõugu veiste jõudluskontrolli läbiviimist ja selle põhjalikumaks muutmise vajadust loomaomanikele; geneetilise hindamise käivitamise vajadust; aretusprogrammi täiendamist; sugupullide testimise vajadust ning koostöö võimalusi Põhja-Euroopa riikidega. Samuti võrreldi majanduslikku tasuvust intensiivse ja ekstensiivse lihaveiste kasvatamise tingimustes. Arutati ka täiendatud lihatõugu veiste kasvatamise käsiraamatu välja andmist. Puudutati ka 2005.a ürituste ajakava ning näituste organiseerimist. Koosolekust võtsid osa lisaks ELiS juhatusele ETKÜ ja Jõudluskontrolli Keskuse esindajad.…

Virumaal käivitatakse spermaring

Virumaal käivitatakse ETKÜ poolt klienditeenindusring loomapidajate ja seemendustehnikute paremaks varustamiseks sperma ja seemendusmeterjalidega. Alates 11.jaanuarist 2005 hakkab toimuma 3 Virumaa punktis sperma ja seemendusmaterjali jaotus. Loomapidajad ja seemendustehnikud hakkavad üle nädala teisipäeviti kell 8.30 Väike-Maarjast (Pikk tn 14 a); kell 10.00 Piiral Virumaa Veterinaarkeskuses ja kell 13.00 OÜ Revino kontori juurest Edisel saama kätte oma tellitud aretusmaterjalid. Teenindusring teeb loomapidajatele mugavaks aretusmaterjali ja informatsiooni kättesaadavuse ning samas on kohapeal võimalik saada seemendusalast nõustamist.…

Kunstliku seemenduse kursused

Taas käivitati veiste kunstliku seemenduse kursused. ETKÜ ja EPMÜ Loomaarsti- ja Loomateaduste Instituudi koostöös korraldatakse 03.-14. jaanuarini seemendusspetsialistide väljaõppeks algkursused. Seemendustehnikute koolitamise vajaduse on tinginud antud eriala spetsialistide suurenenud nõudlus ning aastaid tagasi katkenud õpetuse taaskäivitamine. Aastatel 1961-1992 koolitati seemendustehnikuid Arknal, seejärel on organiseeritud täiendkoolitusi tegutsevatele spetsialistidele. Käimaolevatel kursustel osaleb 15 erialast huvitatut ja farmerit. Käsitletakse teemasid alates seemenduse ajaloost ja tähtsusest, sperma hindamisest kuni tiinuse määramise meetoditeni. Kursused annavad koolituse läbinutele esialgsed teadmised ja edukad saavad tunnistuse, mille põhjal…