Rubriik: Uncategorized

Palju õnne Mara ja Maroola!

28.06.2019 valiti Eesti Põllumajandusmuuseumis 30.korda  Eesti kauneimad piimalehmad. Taanist pärit kohtunik Morten Hollenseni sõnul võib Eesti karjakasvataja olla uhke, et meil on nii palju häid lehmi. Kohtunik hindas üldist näituse taset väga kõrgeks, eriti klasside võitjad lehmad on sellised, kes võiksid julgelt ka Euroopa näitustel osaleda. Eesti Põllumajandusmuuseumi ajaloolist areeni pidas kohtunik vahvaks võistluspaigaks. Eesti holsteini tõu Vissiks valiti tuntud piimakarjakasvatus ettevõtte Põlva Agro OÜ täiskasvanud lehmade klassis võistelnud Mara, kellel oli kohtuniku arvates laitmatu udar. Lehma esitlenud Põlva Agro…

25. Saarte Viss peetud

Võistlusel osales 11 loomaomaniku 47 lehma: EK 9, EHF 18 ja EPK 20, kes kõik Sulev Mägi lõõtspilli helina saatel kohtunike silme alt läbi astusid. Publikul oli võimalus kaasa lüüa parimate äraarvamise mängus ja võita väikesi auhindu kui arvamus kohtuniku omaga kokku langes. Välja selgitati iga tõu kõige paremini kõndiv lehm ning parimad lehma esitlejad. Nende väljaselgitamiseks töötas kolmeliikmeline žürii. Suur tänu kõikidele osalejatele ja sonsoritele. Täpsemat ülevaadet loe järgmisest Tõuloomaksvatusest. Tulemused: I EESTI KARI – hindas Olev Saveli (EMÜ)…

Kutse ETKÜ üldkoosolekule

Lp  Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu liige Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraline üldkoosolek toimub 19. juunil 2019 kell 11.00 Paide Muusika- ja Teatrimajas (Pärnu 18, Paide). Registreerimine alates kella 10.00. NB!  Osalemisest või mitteosalemisest/volitamisest palume teada anda KUNI 17.06.2019 täites vajaliku vormi SIIN Päevakord: Volinike valimine. 2018. a majandustegevuste aruannete kinnitamine: juhatuse aruanne – Tanel-Taavi Bulitko nõukogu aruanne – Aavo Mölder majandusaasta aruanne – Viive Timmi audiitori kinnitamine aretustöö aruanne – Tõnu Põlluäär Nõukogu kandidaatide esitamine. Külalisesineja. Nõukogu liikmete valimine uueks perioodiks. Valitud…

30. mail toimus Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu koosolek

Nõukogu liikmed said informatsiooni 2018. aasta majandusaasta aruandest, mis esitati kinnitamiseks 19. Juunil Paides toimuvale ETKÜ üldkoosolekule. Toimus ka arutelu aretusmaterjali (veisesperma) turustamisest ning leiti, et ETKÜ poolt turustatav aretusmaterjal vastab igati veisekasvatajate ootustele ning tutvuti ka viimaste geneetiliste hindamiste andmete järgi esmakordselt tütarde järgi hinnangu saanud pullide aretusnäitajatega. Pikemalt tuleb teemast juttu Tõuloomakasvatus II 2019 ajakirjas. Samuti käsitleti nõukogus ka üldkoosoleku läbiviimisega seonduvat. Päeva teisel poolel toimus kohtumine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS  (EPJ AS) Nõukogu ja juhatuse liikmetega.  EPJ…

Swissgeneticsi seminar ja Tartu Agro külastus

Teisipäeval toimus Märjal ETKÜ saalis Swissgeniticsi infopäev. ~40 kuulajale andis ülevaate firma töödest ja tegemistest meie piirkonna müügijuht Thomas Feitknecht. Swissgenetics on ETKÜ koostööpartner olnud lühikest aega, alates 2016.a. Sel perioodil on ostetud eri tõugudele ~9000 doosi spermat. Šveitsi farmid on väikesed (keskmine 24 lehma, 24 ha), mistõttu keskendutakse enam just karjamaa lehmale. Paraku Eesti tingimused on just vastupidised, kuid oluline on jälgida pulli aretusväärtuste infot, mitte keskkonna tingimusi. Teemad, mida esineja käsitles olid: Šveitsi asend ja põllumajandus, pikaealisus ja…

Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arenduse projekt

Pria toetas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse“ kaudu Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) projekti Veise seemnerakkude suguselektsiooni-  ja viljakustehnoloogiate arendus (akronüüm  VEREP). Projekti meeskonda kuulusid Triin Hallapi (PhD, EMÜ teadur) juhtimisel Eesti Maaülikooli ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS teadlased. Projekti eesmärgiks oli veise spermide transglutaminaas-1 (TGM1)-biomarkeri põhise sooselektsioonitehnoloogia väljaarendamine. Lisaeesmärgiks pulli spermide viljakusmarkerite väljaselgitamine, mis võimaldaks välja töötada veise viljakuse hindamise metoodika (genoomikatesti) ning luua sperma kvaliteeti…

Välisministeeriumi ja ETKÜ projekti raames külastab Eestit Georgia farmerite delegatsioon

Eesti Välisministeeriumi arenguabi projekti 122-2018-A “Veiste söötmis- ja tõuaretusalaste abinõude rakendamine Georgia piimakarjakasvatuse ettevõtetes” raames viibib Eestis Georgia farmerite delegatsioon. Toimub farmi juhtimise, noorkarjakasvatuse, farmide projekteerimise, kõrgetoodangulise karja taastootmise ja söötmise alane nädalane koolitus. Õpetusi jagavad Sven Tammoja (Woltevis OÜ), Kerli Mõtus, Kalle Kask, Meelis Ots (Eesti Maaülikool) ja Vello Luts (Agorek OÜ). Tartu Agro AS on andnud loa Rahinge farmi külastada praktiliste teadmiste omandamiseks.…