Rubriik: Uncategorized

Ultraheliaparaat tiinuse diagnoosimiseks

9.-10. 02 korraldas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu oma liikmetele, farmeritele, seemendustehnikutele ja veterinaararstidele õppepäevad, kus tutvustati võimalust 28-35 päeva pärast seemendust rektaalselt tiinust diagnoosida. Koolituse läbiviijaks oli Prantsuse firma ECM, kust oma firma toodet oli tuvustamas erialaspetsialist Christophe Bunel. Kursused toimusid Triigi Farmeri, Torma POÜ, OÜ Põlva Agro ja OÜ Karpo farmides. Osales ligi 30 asjast huvitatut. ECM on ultraheliaparaatide tootja ning müüja. Samuti koolitatakse ja õpetatakse välja vastavad spetsialistid kohapeal. Tänapäeval on oluline ning majanduslikult põhjendatud leida võimalusi ja rakendada…

Muutus RH veresusega loomade tõu määramine

Lp LOOMAOMANIK! Teavitame Teid, et vastavalt Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu otsusele punasekirju holsteini loomade kasutamisest eesti holsteini ja eesti punase tõu aretuses, otsustati: ˇ ≤= 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti punasesse tõugu kuuluvateks. Antud veresusega loomad registreeritakse eesti punast tõugu veiste tõuraamatus vastavalt kehtivale aretusprogrammile. Loomi EI nimetata ristandloomadeks. ˇ > 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti holsteini tõugu kuuluvateks. Antud otsusega ei kahjustata loomaomanike poolt püstitatud aretuseesmärke ja- suundasid ka juhul, kui loomapidaja on otsustanud punasekirjusid holsteine kasutada…

Kurgjal kaks tähtsat aretusalast arutelu

25.01.05 toimus Kurgjal aretuse jaoks kaks tähtsat arutelu. Esimese kokkukutsuja oli Eesti Tõuloomakasvatajate Liit, mis korraldas üldkoosolekut. Põhiteema oli põllumajandusloomade puhas- ja ristandaretuse põhimõtted. Antud teema on olnud päevakorral ka ETKÜ-s. Samas on probleeme ja erinevaid arvamusi teiste loomaliikide aretajatelgi. Teemast andsid ülevaate Katrin Reili, VTA peadirektori asetäitja, ja Kaija Uuskam Põllumajandusministeeriumist. Nad tutvustasid tõuraamatupidamise reegleid Euroopa Liidu määrustele vastavalt. Käde Kalamees esitas EK seisukohad. Osalesid ka teiste tõugude aretajate esindajad. Üksteist informeeriti ka tõuraamatu pidamise korraldamistest eri ühistutes ja…

Saabus uut aretusmaterjali Taanist

Taas on saabunud punase karja aretajatele uut aretusmaterjali Taanist. Neli pulli igat 1000 doosi. ASCONA 42876 (Tulip x T.Bruno x Momentum) Kõrge üldindeksiga ( 108 ) pull, kelle tütardel on hea piima (112) ja valgu (109) indeks. Väga hästi sobib kasutada mullikate seemendamiseks (indeks 108). Lisaks kõrgele üldindeksile on pullil positiivsed ka tüübi ( 104), jalgade ( 101) ja eriti udara (111) tunnused. Seda pulli võikski eelkõige kasutada udara parandajana. Ascona parandab ka suurust ja jalgade asetust. Eriti hea udaraparandajana…

Lihaveisekasvatajate seltsi laiendatud koosolek

6.-7.jaanuaril toimus Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi laiendatud koosolek Narva-Jõesuus. Kuulati ettekandeid ja arutati lihatõugu veiste jõudluskontrolli läbiviimist ja selle põhjalikumaks muutmise vajadust loomaomanikele; geneetilise hindamise käivitamise vajadust; aretusprogrammi täiendamist; sugupullide testimise vajadust ning koostöö võimalusi Põhja-Euroopa riikidega. Samuti võrreldi majanduslikku tasuvust intensiivse ja ekstensiivse lihaveiste kasvatamise tingimustes. Arutati ka täiendatud lihatõugu veiste kasvatamise käsiraamatu välja andmist. Puudutati ka 2005.a ürituste ajakava ning näituste organiseerimist. Koosolekust võtsid osa lisaks ELiS juhatusele ETKÜ ja Jõudluskontrolli Keskuse esindajad.…

Virumaal käivitatakse spermaring

Virumaal käivitatakse ETKÜ poolt klienditeenindusring loomapidajate ja seemendustehnikute paremaks varustamiseks sperma ja seemendusmeterjalidega. Alates 11.jaanuarist 2005 hakkab toimuma 3 Virumaa punktis sperma ja seemendusmaterjali jaotus. Loomapidajad ja seemendustehnikud hakkavad üle nädala teisipäeviti kell 8.30 Väike-Maarjast (Pikk tn 14 a); kell 10.00 Piiral Virumaa Veterinaarkeskuses ja kell 13.00 OÜ Revino kontori juurest Edisel saama kätte oma tellitud aretusmaterjalid. Teenindusring teeb loomapidajatele mugavaks aretusmaterjali ja informatsiooni kättesaadavuse ning samas on kohapeal võimalik saada seemendusalast nõustamist.…

Kunstliku seemenduse kursused

Taas käivitati veiste kunstliku seemenduse kursused. ETKÜ ja EPMÜ Loomaarsti- ja Loomateaduste Instituudi koostöös korraldatakse 03.-14. jaanuarini seemendusspetsialistide väljaõppeks algkursused. Seemendustehnikute koolitamise vajaduse on tinginud antud eriala spetsialistide suurenenud nõudlus ning aastaid tagasi katkenud õpetuse taaskäivitamine. Aastatel 1961-1992 koolitati seemendustehnikuid Arknal, seejärel on organiseeritud täiendkoolitusi tegutsevatele spetsialistidele. Käimaolevatel kursustel osaleb 15 erialast huvitatut ja farmerit. Käsitletakse teemasid alates seemenduse ajaloost ja tähtsusest, sperma hindamisest kuni tiinuse määramise meetoditeni. Kursused annavad koolituse läbinutele esialgsed teadmised ja edukad saavad tunnistuse, mille põhjal…

Müügil Saksamaa pullide sperma

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistust on võimalik osta Saksamaa aretusorganisatsioonist Osnabrücker Herdbuch imporditud 3 hinnatud tipp-pulli spermat. Maailmas väga populaarse Lanceloti (Lukas x Tonic) 150 tütart lüpsavad 103 karjas, mis annab suure usaldusväärsuse. Teist laktatsiooni lüpsvatel tütardel on äärmiselt head udarad ning liikumisomadused. Paljude riikide klassifitseerijad on soovitanud Lancelotti kasutada pulliisana. Ta on esimene pull Osnabrückis, kelle spermat müüakse ka USAsse. Tegemist on unikaalse pulliga, kelle tütarde kõrgele piimatoodangule (8636-3,93-3,38) lisaks hinnatakse funktsionaalseid tunnuseid, väga head lüpsikiirust, võimet pikka aega karjas püsida ning…

Seemenduste/paarituste sisestamise kord

Lp seemendustehnikud! 1.novembrist toimub seemenduste ja paarituste sisestamise kord alljärgnevalt: 1. Seemendusi saab sisestada ainult ETKÜ kaudu või kui teil on ETKÜlt saadud volitused. Loomapidajad seemenduste andmeid JKKle esitada ja elektrooniliselt saata ei saa. Kasutajaõiguse saamiseks tuleb ETKÜst taotleda programmi pääsemiseks kasutajanimi ja salasõna. Selleks esitada sooviavaldus (faksida 7493200, meilida [email protected] või saata Aretuse2 Märja 61406 Tartu). Kui kasutajanimi on juba olemas, palume sellest teavitada ja teie õigusi laiendatakse. 2. Paarituste kohta saavad JKKle andmeid edastada ja elektroonilisel teel sisestada ainult loomapidajad…