Rubriik: Uncategorized

Peeter Padrik kaitses doktorikraadi!

01.11.2019 kaitses Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu labori juhataja Peeter Padrik Eesti Maaülikoolis doktoritööd teemal “Eesti holsteini tõugu sugupullide sperma kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ning seos in vivo viljakusega. Factors Influencing the Quality of Frozen/Thawed Semen from Estonian Holstein AI Bulls, and Relationships between Semen Quality Parameters and in vivo Fertility.” Töö juhendajad on prof. Ülle Jaakma ja prof. Emeritus Olev Saveli. Õnnitleme Peetrit kõigi Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu töötajate nimel!…

Saaremaal tehti ajalugu!

Täna, 27.09.2019, sai teoks Eesti piimaveiste tõuaretuses ajalooline sündmus. Saaremaalt (Mereranna PÜ, Rauni POÜ, Jurna talu ja Karja OÜ) võeti esimesed vereproovid genoomaretusväärtuse väljaselgitamiseks. Proovid koguti eesti punase tõu lehmikutelt, kellel isa- ja emaisa on kas põhjamaade või kodumaised punased pullid. Eesmärk on teada saada, milline väärtus on juhuslikult valitud noorloomadel. Kõik proovid saadame Taani laborisse. Tagasi saame sama info, mis täna pullidel teada (toodang, viljakus, poegimiskergus, tervise- ja välimikutunnused) ehk saame teada, milleks konkreetne emasloom võimeline on, millist väärtust…

Praktiline sõratervise õppepäev ja Härjanurme Mõis OÜ piimafarmi külastus

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Viking Genetics korraldavad projekti „Breed Expo“ raames Härjanurme Mõis OÜ farmis (Jõgevamaa, Saduküla, GPS koordinaadid 58.670207  26.282406) sõratervise õppepäeva. Lisaks on võimalik tutvuda Härjanurme Mõis OÜ farmiga ja näha Viking Geneticsi pullide tütreid. Teoreetilisi teadmisi jagab Viking Geneticsi aretus- ja tootmisjuht Lars Nielsen, näidisvärkimise viib läbi sõravärkimise spetsialist Mait Maasik. P Ä E V A K A V A: 10:00-10:30 kogunemine ja hommikukohv 10:30-12:00 Härjanurme Mõis OÜ tutvustus ja Viking Genetisi pullitütarde gruppide esitlus 12:00-13:30 Sõravärkimine…

Infopäev “Põllumajandusloomade aretus” juba 02. oktoobril Türi Kultuurikeskuses

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga välislektoriga infopäeva teemal                                   PÕLLUMAJANDUSLOOMADE ARETUS Infopäev toimub 02. OKTOOBRIL  2019 Türi Kultuurikeskuse väikeses saalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond) PÄEVAKAVA: 09.30 – 10:00 Kogunemine, pakume tervituskohvi 10:00 – 11:30 Parimad aretustehnoloogiad – LARS NIELSEN, Viking Genetics aretus- ja tootmisjuht; 11:30 – 11:50 Kohvipaus 11:50 – 13:20 Parimad aretustehnoloogiad – LARS NIELSEN, Viking Genetics aretus- ja tootmisjuht; 13:20 – Lõunasöök Infopäev on järeltõlkega ja sihtrühmale TASUTA. NB! Registreerige osalemissoov kuni…

Eesti punase tõu 305-päeva toodangul uus rekord.

Viimastel aastatel on tavaks saanud, et üsna tihti purustatakse seni kehtinud toodangurekordeid, tavaliselt küll EHF tõu hulgas. Täna on taas põhjust rõõmu tunda ka punase tõu aretajatel. Punast tõugu lehmade 305-päeva toodangurekord purunes. Siiani oli rekordiomanik Kõljala POÜ lehm Miilas EE 8981073, kes saavutas oma rekordi 2013.a septembris, olles neljandal laktatsioonil. Rekordiks tuli toona 18189 kg piima laktatsioonis.  Tänasest on 305-p. rekordiomanik Tartu Agro AS (Tartu maakond) Rahinge farmi lehm MARELLE EE 15660923. Oma neljandal laktatsioonil lüpsis ta 18290 kg…

Järvamaa Kutsehariduskeskus kutsub õppima!

Õpi VEISEKASVATUST paindlikus õppevormis. Õppeaeg: 1 aasta Õppetöö toimub neljapäevaste sessioonidena septembrist – juunini, tavapäraselt kord kuus kooli juures ning sessioonide vahelisel perioodil ettevõttes, iseseisvalt end täiendades. Praktiline õpe moodustab 50% õppekava mahust. Õpingute alustamise tingimuseks vähemalt omandatud põhiharidus.  Omandatavad erialamoodulid: veiste hooldamine veiste söötmine veiste tervishoid veiste karjatamine veiste taastootmine põllumajandusmasinatega töötamine juhtimine ja majandamine· Käsitletakse piimakarja ja lihaveiste kasvatust. Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse ettevõttes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel (VÕTA).…

Üldkoosolekul tunnustati auliikmeid ja parimaid karjakasvatajaid

2014.aastal alustati ühistu tegevusvaldkonnas märkimisväärse panuse või väljapaistva saavutusega silmapaistnud inimeste tänamist ja tunnustamist ETKÜ auliikme staatusega. 2019. aasta üldkoosolekul said auliikme staatuse Ahto Vili, Elve  Žukovitš, Leino Vessart, Maie Mölder, Olev Saveli ja Vello Kivistik. Autasustati ka eelmise aasta parimaid piimatootjaid maakondlikul printsiibil. 2018.a parimad piimakarjakasvatajad on: Kärneri-Jõe OÜ, Metsaküla Piim AS, Hiiumaa Agro OÜ, Torma POÜ, Kõljala POÜ, Purtse Farm OÜ, Väätsa Agro AS, Orava Agro OÜ, Vändra OÜ, JK Otsa Talu OÜ, Kaiu LT OÜ, Männiku Piim…