Category: Uudised

Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel 2 infopäeva teemal “Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet”. Infopäevad toimuvad: 25.ktoobril Türi Kultuurikeskuse II korruse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond) ja 31. oktoobril Märjal, ETKÜ saalis (Aretuse 2, Märja, Tartu maakond) PÄEVAKAVA: 10:30 – 11:00 – Kogunemine, tervituskohvi 11:00 – 11:45 – Mais  silokultuurina (sordi valik, külvi aeg, koristamine ja maisisilo keemiline koostis, fermentatsioon, aeroobne stabiilsus) – Andres Olt , EMÜ 11:45 – 12:30 – Soovimatute  ainete piirmäärad söödas  tulenevalt Euroopa Liidu…

Eesti piimatoodangu rekord üle 20 tonni

Esmakordselt ajaloo jooksul on Eesti 305 päeva laktatsiooni toodang üle 20 tonni piima. Augusti kuu kontroll-lüpsi arvestuses täitus 305 laktatsiooni päeva Torma POÜ noorel holsteini tõugu lehmal Maari EE16624290. Eelmisel aasta 8. oktoobril alanud teise laktatsiooni toodang on 20160 kg piima, mis on Eesti kõigi aegade parim tulemus. Juulis nelja aastaseks saanud lehma laktatsioonikõver on olnud muljetavaldav. Kõrgeimad päevalüpsid olid teisel laktatsiooni kuul mullu novembris – 80,7 kg piima päevas. Laktatsiooni lõpu kuul ulatusid rekordlehma päevalüpsid üle 50 kg. Keskmine piimatoodang…

Uudiskirjandust Eesti Maaülikoolist

Eesti Maaülikoolis on valmis saanud ja ilmunud kaks uut õpikut. Loomade heaolu raamatut saab trükisena soetada kontakteerudes Lea Tummelehega aadressil [email protected] Raamatu maksumus on 22 €. Veiste sigimise õpiku avalik esitlus seisab veel ees. Eeldatavasti toimub see kas augusti lõpus või septembri alguses. Küll aga on kättesaadav raamatu e-versioon. Uued õpikud on leitavad alljärgnevalt: 1)      Loomade heaolu https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/3857 2)      Veise sigimine   https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4405…

Põllumajandusloomade heaolu koolitus peetud

ETKÜ Kaunissaare kogumiskeskuses toimus põllumajandusloomade heaolu koolitus lihaveisekasvatajatele. See oli esimene sellelaadne koolitus. Lektoriteks olid oma valdkonna eksperdid. Jane Mättik Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsist andis ülevaate praktiku nägemusest, mida lihaveiste kasvatamisel heaolu järgides arvesse võtta. Marko Kass Eesti Maaülikoolist tutvustas võimalusi ja uurimistööd, mida on tehtud heaolu hindamisel. Vello Luts Agorek OÜst rääkis , mida tuleb arvestada lihaveiste farmide projekteerimisel ja ehitamisel. Ettekanded on saadaval Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kodulehel. Suure osavõtjate huvi korral on võimalik, et toimub veel lisa koolitus. Jälgige…

Õpi veisekasvatust Järvamaa Kutsehariduskeskuses!

Järvamaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust õppida veisekasvatajaks paindlikus õppevormis. Õppeaeg: 1 aasta Õpingute alustamise tingimuseks vähemalt omandatud põhiharidus. Õppetöö toimub neljapäevaste sessioonidena septembrist – juunini, tavapäraselt kord kuus kooli juures ja sessioonide vahelisel ajal ettevõttes, ennast täiendades. Õppetöö algus: 11.09.2018 Õppesessioonide ajad:11.09-14.09, 02.10-05.10, 16.10-19.10, 06.11-09.11, 04.12-07.12, 15.01-18.01.2019, 29.01-01.02, 19.02-22.02, 12.03-15.03, 02.04-05.04, 23.04-26.04, 07.05-10.05, 28.05-31.05 Omandatavad erialamoodulid: ·põllumajandusmasinatega töötamine ·juhtimine ja majandamine ·veiste hooldamine ·veiste söötmine ·veiste tervishoid ·veiste karjatamine ·veiste taastootmine ·lüpsmine Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse ettevõttes. Võimalik…

Volinike koosolek peetud

Suur tänu kõigil osalejate! Koosolekul autasustati eelmise aasta parimaid piimatootjaid maakondlikul printsiibil. 2017.a parimad piimakarjakasvatajad on:  Kärneri-Jõe OÜ, Remmelgamaa OÜ, Hiiumaa Agro OÜ, Torma POÜ, Kõljala POÜ, Mesiviss OÜ, AS Peetri Põld ja Piim, Põlva Agro OÜ, Vändra OÜ, OÜ Aaspere Agro, Kaiu LT OÜ, OÜ Männiku Piim, OÜ Kesa Agro, Kõpu PM OÜ, Tiit Niilo. Suurimad piimatoodangu tõstjad olid Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Hiiumaa Agro OÜ. 2017. a parima lihaveisekarja omaniku tiitli sai Vallo Kruusamägi Hannora OÜ-st. Koosoleku ettekandeid saate…