Kunstliku seemenduse kursused

Taas käivitati veiste kunstliku seemenduse kursused. ETKÜ ja EPMÜ Loomaarsti- ja Loomateaduste Instituudi koostöös korraldatakse 03.-14. jaanuarini seemendusspetsialistide väljaõppeks algkursused. Seemendustehnikute koolitamise vajaduse on tinginud antud eriala spetsialistide suurenenud nõudlus ning aastaid tagasi katkenud õpetuse taaskäivitamine. Aastatel 1961-1992 koolitati seemendustehnikuid Arknal, seejärel on organiseeritud täiendkoolitusi tegutsevatele spetsialistidele.

Käimaolevatel kursustel osaleb 15 erialast huvitatut ja farmerit. Käsitletakse teemasid alates seemenduse ajaloost ja tähtsusest, sperma hindamisest kuni tiinuse määramise meetoditeni. Kursused annavad koolituse läbinutele esialgsed teadmised ja edukad saavad tunnistuse, mille põhjal on võimalik taotleda ETKÜ-lt atesteerimistunnistust. Lektoriteks on EPMÜ õppejõud.

Asjast huvitatutel palume võtta ETKÜ-ga ühendust ning vajadusel saab kevadel organiseerida veel ühed algkursused.