Kursused Eesti Maaülikoolilt loomakasvatajatele

Eesti Maaülikooli kutsub loomakasvatussektoris (va vesiviljelus) tegutsevate ettevõtete töötajaid (jt sihtrühma kuuluvaid põllumajandusvaldkonna ettevõtete töötajaid), “Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas” raames, erinevatele TASUTA koolitustele ja infopäevadele:

INFOPÄEVAD:

1.11.2017        Farmide bioturvalisus ja karja tervis (rõhuasetus sigadel), Tartus

2.11.2017        Ravimite vastutustundlik kasutamine, Võrus

8.11.2017        Ravimite vastutustundlik kasutamine, Jõgevamaal

9.11.2017        Farmide bioturvalisus ja karja tervis (rõhuasetus veisekarjal), Tartus

10.11.2017      Ravimite vastutustundlik kasutamine, Tartumaal

12.12.2017      Põllumajandusloomade heaolu (piimaveised), Tartus

12.12.2017      Sõnnikukäitlemise nõuded, Tartus

TÄIENDUSKOOLITUSED:

23.-24.11.2017 Loomapidamine, transport, tapmine, Tartus

7.12.2017         Ravimite vastutustundlik kasutamine, Tartus

7.-8.12.2017    Põllumajandusloomade heaolu koolitus (rõhuasetus piimaveistel), teooria Tartus ja praktika Märjal

Rohkem infot “Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas” raames toimuvate koolituste kohta leiate aadressilt: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piploom/

Koolitustel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine ning kuulumine määratletud sihtrühma!

Kõigi maaülikoolis algavate täienduskoolituste kohta leiate infot maaülikooli avatud ülikooli kodulehelt: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/