Lääne- ja Pärnumaal on uus aretusspetsialist

Esmaspäevast, 24.10, töötab Eesti Tõuloomaksvatajate Ühistu Lääne-ja Pärnumaa aretusspetsialistina Ingrid Sillaste. Ingrid on loomakasvatusalase kõrgharidusega, lõpetanud EMÜ 1990.a. Pikka aega juhtis ta Kaisma OÜ-d nii sisult kui ka vastutas aretustöö eest. Piirkonna holsteini ja punase tõu aretajad saavad Ingridi poole pöörduda alljärgnevatel kontaktidel:

5067026, [email protected]