Lihatõugu veiste aretusprogrammid

Veterinaar- ja Toiduamet tunnustas oma kirjaga nr 83 21.02.13 lihatõugu veistele aretusprogrammid. Programmidega saate tutvuda kodulehel  “aretusprogrammi osade” lehel. Ühtlasi tunnustati ka lihatõugu veiste aretusfarmide hindamise juhend.