Lihatõugu veiste oksjon Maamessil

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Estonian ACB Vianco jaAlltech Eestiga korraldab 19. aprillil 2013.a, algusega 13.00 Tartu Maamessil lihaveiste oksjoni. Oksjonile tuleb 25 lihaveist: 7 pulli, 8 mittetiinet ja 10 tiinet mullikat. Pullide alghind on 2000€, mittetiinetel mullikatel 1290€ ja tiinetel 1590€. Hindadele lisandub käibemaks. Veiste põlvnemised on siin:

Ab Grebell 95219.pdf (7.1 KB)

Ba DK 8396500157 – mt.pdf (6.7 KB)

Ba DK 8396500158 – mt.pdf (6.7 KB)

Ba DK 8396500167 – mt.pdf (6.7 KB)

Ba DK 8396500169 – mt.pdf (6.7 KB)

Ba Erman 93020.pdf (7 KB)

Ch pull EE 12800094.pdf (7 KB)

Hf EE 12969364 – mt.pdf (7.1 KB)

Hf EE 12969449 – mt.pdf (7.1 KB)

Hf Micky 97148.pdf (7.1 KB)

Li DK 2133500908 – mt.pdf (6.8 KB)

Li DK 2492200390 – mt.pdf (6.7 KB)

Li DK 2492200351 – T.pdf (6.7 KB)

Li DK 2492200360 – T.pdf (6.8 KB)

Li DK 2492200372 – T.pdf (6.7 KB)

Li DK 2492200384 – T.pdf (6.7 KB)

Li Eldon 98154.pdf (7 KB)

Si Carmon 92073.pdf (7.1 KB)

Si Heinart 92072.pdf (7.1 KB)

Si DK 2372201995 – T.pdf (6.7 KB)

Si DK 2495200777 – T.pdf (6.8 KB)

Si DK 4651100249 – T.pdf (6.7 KB)

Si DK 5940100282 – T.pdf (6.7 KB)

Si DK 8615200315 – T.pdf (6.7 KB)