Lihaveisekasvatajad väisasid Prantsusmaad

26.-31. augustini toimus lihaveisekasvatusalane õppereis Prantsusmaale. Tutvuti Prantsusmaal aretatud intensiivsete tõugude (limusiin, sharolee, akviteeni hele) kasvatamisega. Külastati sharolee, limusiini ja hele akviteeni tõugu veiste farme, kus eesmärgiks tõuveiste kasvatamine. Saadi ülevaade Prantsumaa lihaveisekasvatussektori arengutest. Käsitleti aretuse, taastootmise, söödatootmise, söötmise, nuumamise, pidamise, veisehaiguste, turustamise, lihaveisesektorile makstavate toetuste jt teemasid.

Osaleti Magny-Coursis toimunud sharoleede rahvuslikul näitus-konkursil. Eesti esindajad said koos teiste välisekspertidega hinnata mullikate võistlust. Räägiti võimalustest sharolee tõugu veiste pidamisest suurtootmise tingimustes. Tutvustati Prantsusmaa sharolee tõugu veiste aretuseesmärke. Kohtuti aretusorganisatsiooni esindajatega.

Külastati ka Charolle linnas asuvat sharolee instituuti, kus oli võimalik interaktiivse installatsiooni kaudu omandada teadmisi tõu kasvatamisest. Anti soovitusi veiseliha kulinaarseks valmistamiseks, toimus liha degusteerimine.

Prantsusmaa veisekasvatajate ja aretajatega on Eestil varasemalt olnud hea koostöö. Ostetud on nii aretusveiseid kui tipparetusmaterjali.

Prantsusmaa on Euroopa Liidu riikidest kõige suurema veiste arvuga riik. Veiste populatsioon on 19,032 miljonit. Kokkul kasvatatakse 43 erinevat veisetõugu. Enim levinud lihaveise tõud on sharolee (2 miljonit ammlehma) ja limusiin (1 miljonit ammlehma).

Õppereisi toetati riiklikust turuarendustoetusest.