Lihaveisekasvatajate seltsi laiendatud koosolek

6.-7.jaanuaril toimus Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi laiendatud koosolek Narva-Jõesuus.

Kuulati ettekandeid ja arutati lihatõugu veiste jõudluskontrolli läbiviimist ja selle põhjalikumaks muutmise vajadust loomaomanikele; geneetilise hindamise käivitamise vajadust; aretusprogrammi täiendamist; sugupullide testimise vajadust ning koostöö võimalusi Põhja-Euroopa riikidega. Samuti võrreldi majanduslikku tasuvust intensiivse ja ekstensiivse lihaveiste kasvatamise tingimustes.

Arutati ka täiendatud lihatõugu veiste kasvatamise käsiraamatu välja andmist. Puudutati ka 2005.a ürituste ajakava ning näituste organiseerimist.

Koosolekust võtsid osa lisaks ELiS juhatusele ETKÜ ja Jõudluskontrolli Keskuse esindajad.