Luigel toimunud liha tõugu veiste oksjonil müüdi ligi 100 veist

7. novembril Harjumaal, Luigel põllumajandusloomade kogumiskeskuses toimus järjekordne lihatõugu veiste oksjon. Lihaveistest oli müügiks kohale toodud 105 lehmikut neljast erinevast riigist. Müügipakkumises olid limusiini, sharolee, hele akviteeni, herefordi, anguse ja simmentali tõugu mullikad. Arvukaim oksjoni pakkumine oli limusiini tõugu mullikatest (35). Oksjonile osalemiseks registreerus 27 lihaveisekasvatajat. Kokku müüdi oksjonil 96 mullikat. Kõrgeim pakkumine tehti mittetiinele hele akviteeni mullikale, kelle lõpphinnaks kujunes 4550 eurot, alghind oli 2400 eurot. Oksjoni külastas ligi sada lihaveisekasvatajat. See oli esmakordne, kus oksjonit peeti sügisel ning eesmärk oli kõrge geneetilise tasemega puhtatõuliste mullikate pakkumine Eesti kasvatajatele.

Keskmised oksjoni hinnad olid tõugude lõikes alljärgnevad:

Hele Akviteen 3373 eurot lehmmullikas

Limusiin 2389 eurot lehmmullikas

Simmental 1555

Angus 1459

Hereford 1294

Sharolee 1292

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu soovib edu ja loomaõnne kõikidele oksjonil osalenud lihaveisekasvatajaile.