Maakarjakasvatajad ETKÜs

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut külastasid 5.augustil eesti maakarja kasvatajad, kes pidasid 4.-5.08. Rapla maakonnas EKS suvepäevi. Keavas tutvuti aretusorganisatsiooniga ning saadi ülevaade erinevatest tegevusvaldkondadest ja külastati kunstliku seemendusjaama.