Muutus RH veresusega loomade tõu määramine

Lp LOOMAOMANIK!

Teavitame Teid, et vastavalt Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu otsusele punasekirju holsteini loomade kasutamisest eesti holsteini ja eesti punase tõu aretuses, otsustati:

ˇ ≤= 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti punasesse tõugu kuuluvateks. Antud veresusega loomad registreeritakse eesti punast tõugu veiste tõuraamatus vastavalt kehtivale aretusprogrammile. Loomi EI nimetata ristandloomadeks.

ˇ > 75%-lise punasekirju holsteini veresusega loomad loetakse eesti holsteini tõugu kuuluvateks.

Antud otsusega ei kahjustata loomaomanike poolt püstitatud aretuseesmärke ja- suundasid ka juhul, kui loomapidaja on otsustanud punasekirjusid holsteine kasutada üleminekul eesti punase tõu aretamiselt holsteini tõu aretamisele.

Käesoleva otsusega määratletakse loom ühte või teise tõugu kuuluvaks tema veresuse järgi. Vastavad muudatused tehakse Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasis.

Loodame Teie mõistvat ja toetavat suhtumist.

Lugupidamisega

ETKÜ juhatus