Parim piimakarjakasvataja Ilmar Teevet pälvis ka Aasta Põllumehe tiitli

Tallinnas, Riigikogu konverentsikeskuses 28. oktoobril toimunud Aasta Põllumehe konverentsil tunnistati tänavuseks aasta parimaks põllumeheks Ilmar Teevet. Tiitli pälvinud Teevet on olnud aastakümneid seotud Pärnumaal Vändra põllumajandusettevõtte juhtimisega. Tema taktikepi all on kujunenud Vändra OÜ Eesti üheks suurimaks ja edukamaks põllumajandusettevõtteks. Vändra OÜ peamine tegevus on piimakarjakasvatus, lisaks haritakse 3500 ha sööda ja teravilja kasvatamiseks vajalikku maad. Aastaid tagasi ühest Eesti tuntumaist punase tõu karjast on välja kujunenud 1400-pealine tänaseks valdavalt holsteini tõugu piimakari. Piimatoodang lehma kohta on viimase kümnendi jooksul peaaegu kahekordistunud, ulatudes tänavuse aasta lõpuks 11600 kilogrammini. Piimatoodangu kiire tõusuga võib viimasel kvoodi aastal  kaasneda ka ületootmise eest määratav trahv. Samas edukas juht ei näe võimalust kõrgetoodangulise karja tervisega riskimiseks, et läbi söödaratsiooni toodangutaset vähendada. Ilmar vaid tõdeb, et lehmad lihtsalt lüpsavad korralikult. 

Karja järelkasvust, kus ligi 1200 pealine  noorkari, on alustatud sel aastal juba ka tõumullikate eksporti väljapoole Eestit. Edukaks majandamiseks on rajatud kaasaegsed loomakasvatushooned. Sõõrikese piimakarjafarm valmis 2006. aastal. Hiljem lisandusid farmid kinnislehmadele ja  noorkarjakompleks Võiera külas. Farmide juurde kuuluvad vajalikud sööda- ja sõnnikuhoidlad. 

Ilmar Teeveti näol on vaieldamatult tegemist oma valdkonna tipptegijaga. Ta on suureks visionääriks ja eeskujuks kogu oma ettevõtte 62 töötajaga kollektiivile. Ilmar on hinnatud juht, kellest töökaaslased väga lugu peavad. Tema otsused on kaalutletud ja läbi mõeldud.

Tänavune tiitliomanik on tagasihoidlik ja arvab, et kõik konkursil osalenud on olnud väga tublid. Samas rõhutab ta Vändra piirkonna maade boniteedi Eesti keskmisest madalamaid näitajaid, mis sunnib tõhusamalt otsustama, mida ja kus kasvatada. 

Kui paljud tänased tippettevõtted on rajanud uusi kaasaegse tehnoloogiaga lüpsifarme, siis Vändra OÜ puhul saame rääkida eeskujulikust ettevõttest, kus kogu karja vanuseline koosseis alates vasikast kuni lüpsilehmani on peetud suurepärases elukeskkonnas. Lisaks väärib märkimist ettevõtte tootmishoonete ümbruses valitsev eeskujulik heakord.

Teevet peab oluliseks kõrge piimatoodangu saavutamiseks ka kõrgel järjel olevat tõuaretust, kuid tippkarjale vajalik söödabaas peab olema samuti väga kvaliteetne, mistõttu investeerib ettevõte ka palju põllutehnikasse.

Ilmarit tundes saab kogeda temalt väga oskuslikult välja mängitud saare huumorit, kus tihti on raske teha vahet lihtsalt heale huumorile või reaalsele elule. Loodetavasti positiivsus ja huumorisoon on aidanud teda ka saavutatule kaasa. 

Ilmar Teevetit on tunnustatud  tänavu veebruaris ka parima piimakarjakasvataja tiitliga. Samuti kuulub ta ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogusse. 

Tänavusel konkursil osales 12 kandidaati, neist 10 seotud veisekasvatusega.

Ilmari võidetud tiitel on esimene Aasta Põllumehe konkursi ajaloos, mis kuulub Pärnu maakonna ettevõtjaile. Alates 2001. aastast korraldatud konkursi on võitnud kaheksa piimakarjakasvatajat.

Aasta Põllumehe tiitlivõiduga kaasnev Ferdi Sannamehe väärikas Külvaja kuju kuulub nüüd teenekale põllumajandusjuhile. Samas toob aastaks juurde ka kohustusi põllumajandusvaldkonna eestkõnelejaks olemisel, kuid nii kogenud valdkonna asjatundjal on seda rolli kindlasti kergem kanda. 

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nimel soovime Ilmar Teevetile jätkuvat jõudu ja tahet põllumajandussektoris uute lahenduste juurutamiseks. Tugevat tervist ning õnne nii isiklikus elus, kui tööalasteks saavutusteks.