Projekt “Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arendus” (VEREP).

Pria otsustas veebruaris 2016.a “Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus” meetme raames rahastada ETKÜ projekti “Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arendus” (VEREP). Projektis osalevad teaduspartneritena Eesti Maaülikool ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus.

Projekti kestus 03.2016 – 02.2019 ja kaks peamist eesmärki:

1) Pulli spermide uudse suguselektsiooni tehnoloogia väljatöötamine, mida kasutatakse soovitud soost vasikate eostamisel

2) Pulli sperma kvaliteeditesti ja sünteetilise lisandi väljatöötamine, mis võimaldaks juba varakult kindlaks teha madala sperma kvaliteediga loomad ning aitaks suurendada spermadooside tootmist kõrge aretusväärtusega, kuid madalama viljakusega pullidelt.

Arendatavad tehnoloogiad võimaldavad juurutada uudse veiste suguselektsiooni tehnoloogia ning hakata peale projekti lõppu Eestis tootma veiste suguselekteeritud spermat. Lisaks võimaldab sperma kvaliteeditesti ja sünteetilise lisandi väljatöötamine toota rohkem seemendusdoose.