Punase tõu aretajatele saabus uus kogus importspermat

Taas on punase tõu aretajatele saabunud uut aretusmaterjali. Seekord Prantsusmaalt prantsuse punasekirju ehk montbeliardi tõugu ja Vikinggeneticsist taani punast ja rootsi punasekirjut spermat. Allpool leiate ülevaate saabunust.

TRIOMPHE 45130 (Lecuyer x Gardian x Bois Levin) s. 26.11.02 Prantsusmaal. Toodangu hindesse on panuse andnud 3645 tütart 2157 karjast. Piimatoodangu parandus +959 kg.  Tüübi- (117), udara- (119) ja jalgade (124) parandaja. Tütred on suured (111), laia rinna (123) ja sügava kerega (108), hea tagajalgade seisu (196) ja sõranurgaga (100). Laudjas on luipu (137), kuid see on valitud taotluslikult tõusva laudja parandamiseks. Tütarde udaratunnustest paraneb enam eesudara kinnitus (122), tagaudara kõrgus (115) ja keskside (113). Pisut probleemiks on lühikeste nisade (82) olemasolu. Kõrgelt on hinnatud Triomphe tütarde viljastamise võime (+0,7) ning karjaspüsivus. Tütred on rahulikud. Vasikad on kerged sündima.

URBANISTE 45395 (Masolino x Gardian x Canari) s. 05.09.03 Prantsusmaal. Kuigi piima parandus on tagasihoidlik +220 kg, parandab Urbaniste tütarde rasva- (+0,21%) ja valgusisaldust (+0,32%) piimas. Samuti on kappa-kaseiini sisaldus (laapumise näitaja) parim ehk BB. Nii tüübi- (102), udara- (125) kui ka jalgade (116) väärtused on head. Urbaniste tütred on suured (110), pika laudjaga (109) ning hea tagajalgade (110) asetusega. Udara üksiktunnustest parandab pull oma tütarde eesudara kinnitust (130), udara põhja kõrgust (107) ja kesksidet (111), nisad on hästi asetunud (117) ja sobiva pikkusega (96). Udara tervis ning kliiniliste mastiitide esinemine on positiivses (mõlemad +0,3) trendis. Lehmad tiinestuvad Urbaniste spermaga hästi (+1,0) ning püsivad karjas kaua (+1,6).

BRINK  45976 (Papayou x Joblandin x Embrun) s. 17.09.06 Prantusmaal. Tütarde toodangu parandus 873 kg. Paranevad nii rasva- (+0,01%) kui ka valgusisaldus (+0,09%) piimas. Taas väga heade tüübi- (108), udara- (117) ja jalgade (114) aretusväärtustega. Tütred on suured (106), laia rinna (104) ja sügava kerega (109). Laudja sirguse indeks on väga hea – 104. Tütardel on eesudar hästi kinnitunud (109), kannaliigesest kõrgemal (118) ning hea nisade asetusega (112). Erinevalt Triomphist on Brink tütardel pikem nisa (114). Brinkiga tiinestuvad lehmad väga hästi (+1,0). Ka somaatiliste rakkude ja kliiniliste mastiitidega erilisi probleem ei ole.

GOLD 42451 (Peterslund x VEST Top x VEST Safir) s. 30.03.05 Taanis. Kuulsa Peterslundi poeg, kelle põlvnemisest leiab aretaja teisigi tuntud pulle, keda oleme eelnevalt oma aretusprogrammis kasutanud. Väga kõrge on Gold tütarde SPAV (121), kusjuures piimaparandus on +1108 kg. Positiivsed aretusväärtused tüübile (115) ja jalgadele (109). Kuigi udara üldväärtus on 99, on üksiktunnused positiivsed: eesudara kinnitus (106), udara põhja kõrgus (107), nisa pikkus (96). Tütred on väga suured (114), hea laudja nurga (104) ja – laiusega (105). Sigivuse aretusväärtus (123) on ülihea. Vasikad sünnivad (113) ja tütred sünnitavad (101) kergelt. Pulli parim omadus on, et ta pärandab oma tütardele kõrge SSAV – 119.

BALFA 42825 (Bangkok x Alfa x VEST Baek) s. 27.02.08 Taanis. Suhteliselt noor pull, kelle sperma on meil juba saadaval, nüüd saabus lisakogus. Väga kõrge piima AV-ga (119). Parandab tütarde rasva- (+0,26%) ja valgusisaldust (+0,10%) piimas, piima geneetiline parandus on +658 kg. Balfa on ülihea tüübi- (113) ja udaratunnuste (116) ning hea jalgade (108) parandaja. Tütred on suured (113), sügava kere (127), laia laudja (121) ning hea sõranurgaga (107). Miinuseks on tõusva laudja (76), esinemine. Tütardel on hästi kinnitunud eesudar (114), kõrge tagaudar (113) ja tugev keskside (117). Udara põhi asetseb kannaliigesest kõrgemal (112) ning nisad on normaalse pikkusega (92) ning asetsevad hästi (114). Tütred püsivad kaua karjas (111), nad lüpsavad kiiresti (114) ja on rahuliku loomuga (104).

PELL-PERS 49488 (Flarkbäcken x Botans x Backard) s. 19.06.05 Rootsis. Pull, kelle põlvnemine on senini kasutusel olnud rootslastest võõram. Hea SPAV (117), piima kg +940. SSAV kõrge (114). Paranevad tütarde udara (108) ja jalgade (119) tunnused. Tüübi aretusväärtus on 84, sealhulgas tütarde suurust (84) Pell-Pers küll ei paranda, kuid tütardel on hea laudja nurk (101), püstisem tagajalg (93), eesudar hästi kinnitunud (109) , tagaudar kõrgel (112) ja keskside tugev (105). Tütarde viljakus on väga hea (113), vasikad sünnivad kergelt (111) ja kui nad lehmaks saavad, siis ka sünnitavad ise kergelt (110). Lehmad püsivad kaua karjas (115) ning on iseloomult rahulikud (108).

BUCKARBY 49671 (Brolin x Peterslund x Stensjö) s. 23.07.06 Rootsis. Pull, kelle sperma saamine on keeruline tema populaarsuse tõttu Skandinaavias. Siiski õnnestus 155 doosi hankida, seega kehtib reegel – kiirematele jagub. Samas on kokkulepe, et tulevikus on võimalik teda veel hankida, juhul kui pull spermat piisavas koguses anda suudab. Väga hea piima (121) aretusväärtusega pull, kellel on positiivsed väärtused nii rasva- (+0,05%) kui ka valgusisaldusele (+0,15%) piimas. Hea on ka tütarde SSAV (104). Tütred on positiivsed nii tüübi- (100), udara- (108) kui ka jalgade (111) aretusväärtuste poolest. Tütred on keskmise suurusega (96), hea laudja nurga (101), tagajalgade asetuse (106) ja sõranurgaga (99). Neil on hästi kinnitunud eesudar (114), tagaudar asub kõrgel (105) ning udara põhi kannaliigesest üleval pool (112). Nagu Pell-Persilgi on Buckarby tütarde viljakuse indeks kõrge (112). Poegimisel raskusi ei esine (111). Lehmad püsivad kaua karjas (123), lüpsavad kiiresti (113) ja on suhteliselt rahumeelsed (101).

Head kasutamist!