Rahvusvahelise Punase lehma klubi koosolek Saksamaal

03-07.05 toimus järjekordne, arvult seitsmes, Rahvusvaheline Punase Lehma Klubi (IRCC) koosolek Saksamaal Schleswig-Holsteini Liidumaal Scleswigis. Osales 11. riigi esindajad 21-st liikmeriigist. Esimesel päeval toimus lehmade näitus-konkurss, kus selgitati Angli (saksa punane tõug) tõu võitja. Üritus algas reede õhtul kell 7 ning kestis 3,5 tundi, mil selgus võitja lehm, kelleks osutus eesti punase tõu näitus-konkursil 2010 kohtunikuks olnud Markus Fuschera-Peterseni lehm. Järgmisel päeval külastasime RSHeG (aretusorganisatsioon Saksamaal) firmat, kus anti ülevaade laboratooriumi ja erinevate pullifarmide tegevusest ning esitleti noor- ja aretuspulle. Pühapäevane päev algas laevasõiduga Balti merel, millele järgnes kahe angli farmi külastus. Õhtuks pandi ülesse erinevate maade poster ettekanded ning järgnes nendega tutvumine. Esmaspäeval oli terve päev seminari päralt. Seminaril käsitleti valdavalt genoomselektsiooniga seotud teemasid, kuid üks ettekanne sisaldas ka ristamiskatsete tulemusi Ameerikas, kus holsteini tõugu lehmi on ristatud punast tõugu pullidega. Pärastlõunane aeg koosnes workshopist, mille teema oli IRCC tulevik. Järgiti WHF-s (ülemaailme holsteini organisatsioon) toimuvat. Ette oli antud 5 erinevat küsimust, mille käigus toimus arutelu viies erinevas töögrupis. Hiljem pandi töögruppide arutelud kokku ning toimus väga aktiivne diskussioon. Leiti, et IRCC peab muutuma, ta peab saama juhatuse, põhikirja ning ilmuma peab liikmeid huvitava materjaliga infoleht. Edasiminekuks otsustati koheselt luua töögrupp, kes asuks põhikirja arutama. Viieliikmelisse põhiseaduse töögruppi valiti ka Eesti esindaja, kelleks nimetati Tanel Bulitko. Peale seminari lõppu toimus kohe ka esimene vastvalitud töögrupi koosolek, kus lepiti edaspidised suunad kokku.

Lähemalt loe toimunud seminarist järgmisest „Tõuloomakasvatusesest“.