Rootsis toimus Viking Akadeemia

04.-05.05 toimus Rootsis Göteboris järjekorralt kolmas Viking Akadeemia. Sedalaadi üritust korraldab VikingGenetics oma klientidele. VikingGenetics on firma, kelle kaudu Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu valdavalt punasele tõule spermat ostab. Samas tegutseb firma üle maailma, pakkudes kõrgekvaliteedilist aretusmaterjali, lisaks punasele tõule ja holsteini ja dzörsi tõu aretajatele.

Seekordsel konverentsil osales 26 esindajat 17 riigist. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut esindasid Tanel Bulitko ja Tõnu Põlluäär. Ettekannete põhirõhk oli genoomselektsiooni ja turustamisega seotud teemadel. Teatavasti on päris mitu aastat võimalik pulle hinnata nende geenide kaudu, saades nii juba sünnijärgselt teada nende väärtuse. Kahe päeva jooksul arutleti teemal, mis on genoomselektsioon, kus ollakse hetkel ja kuhu on võimalik jõuda. Teemakohane ajurünnak toimus väiksemates töögruppides, kus arutleti genoomselektsiooni tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude üle (SWOT analüüs). Kokku loodi kuus töögruppi. Eestlastel oli võimalus ühes grupis olla koos Mehhiko ja Prantsusmaa esindajatega. Pärast töögrupi koosolekuid toimus diskussioon. Lühikokkuvõttena võib öelda, et genoompullide kasutamine on juba praegu väga aktiivne kõikides aretusega tegelevates riikides. Töögruppide analüüside põhjal selgusid järgmised kriteeriumid (kolm igast). Tugevused: kiirem geneetiline edu; tervisetunnuste järgi valik ja emasloomade genotüpiseerimine. Nõrkused: madalam usaldusväärsus võrreldes tütarde järgi hinnatud pullidega; sperma kättesaadavus väike, kuna hea hindega noorpullid ei anna kiiresti soovitud sperma kogust, ja genoompullide kõrgem sperma hind. Võimalused: kahjulike geenide tugevam kontroll; uute ja võõramate põlvnemiste olemasolu (outcross pedigree) ja pullide grupi kasutamine üksikpulli kasutamise asemel. Ohud: inbreedingu esinemissagedus; raske müüa pulle grupina (eriti väikestele farmidele) ja pullide aretusväärtusega seotud usaldamise teemad.

Lisaks genoomi teemale anti ülevaade VikingGeneticsi aretusprogrammidest ja Interbulli tegemistest. Tutvustati kodulehe www.vikinggenetics.com firma osalemist sotsiaalmeedias ning paaridevaliku prgrammi, mis on loodud VikingGeneticsi sperma ostjatele (meil ETKÜ).

Kaks päeva oli täis huvitavaid ettekandeid ja tihedat arutelu, mis edasiseks pullide valikuks vaid kasu toovad.