Saabus uut aretusmaterjali Taanist

Taas on saabunud punase karja aretajatele uut aretusmaterjali Taanist. Neli pulli igat 1000 doosi.

ASCONA 42876 (Tulip x T.Bruno x Momentum)

Kõrge üldindeksiga ( 108 ) pull, kelle tütardel on hea piima (112) ja valgu (109) indeks. Väga hästi sobib kasutada mullikate seemendamiseks (indeks 108). Lisaks kõrgele üldindeksile on pullil positiivsed ka tüübi ( 104), jalgade ( 101) ja eriti udara (111) tunnused. Seda pulli võikski eelkõige kasutada udara parandajana. Ascona parandab ka suurust ja jalgade asetust. Eriti hea udaraparandajana on üksiktunnustest positiivsed eesudara kinnitus ja udara keskside. Põlvnemise poolestki saab teda laiemalt kasutada. Takistuseks võib olla T.Bruno esinemine emaisana, kuna T.Bruno on ka Bruto isa. Isa Tulip ei ole aga Eestis kasutatud pullide isana laialt esinev (esineb RH pullide Fanatic, Tenor, Tutor, Leikos ja Caribic põlvnemistes).

ALFA 42780 ( Vest Safir x SYD Jason x FYN Ling )

Kõrge üld- ja toodanguindeksiga ( 107) pull. Positiivne keha- (104) ja udaraindeks (105) lubavad kasutada antud tunnuste parandajana. Tütred on piisavalt suured, sügava keha ja laia rinnaga. Neil on tugev eesudara kinnitus ja ilus tagaudar. Jalgade indeks on neutraalsepoolne (99). Suuremaks miinuseks jalgade juures peetakse jalgade liiga püstist seisu. Alfa I laktatsiooni tütred on andnud häid laktatsioone. 46 tütre I laktatsiooni toodang on olnud 7205-4,48-323-3,65-263. Suur pluss peaks olema tütarde lüpsikiirus. Indeks 111 näitab, et tütred annavad piima kiiresti kätte.

Kasutamisel peab jälgima põlvnemist, kuna nii Vest Safir, kui ka Syd Jason on Eestis palju kasutatud pullid.

ADMIRAL 42798 ( VEST Safir x Milestone x FYN Linbru )

Veel teinegi Vest Safiri poeg, kes seekord saabunud pullidest on kõige kõrgeima üldindeksiga – 109. Järglased ei ole eriti suured, seepärast suuruse järgi aretajatele ei sobi. Küll aga on hea jalgade parandaja ( indeks 103 ) ja positiivseim tunnus siin on hea sõranurk. Eriti hea on Admiral aga udara parandajana – indeks 112. Tal on äärmiselt tugeva eesudara kinnituse ja nisade asetusega tütred. Tütred on ka hea udara tervisega (107). Admiral sobib hästi mullikatele – sünni indeks 103.

Põlvnemise juures peab jälgima kindlasti Vest Safiri olemasolu. Samuti emaisa Milestone on paljude RH ja TP pullide põlvnemistes.

AVENSIS 42803 ( Backgard x Emory x Westley )

Avensis on pisut võõrama põlvnemisega, kui eelmised. Samas Emory ja Westley järglasi on piisavalt palju. Seega tuleb põlvnemist jälgida. Isa Backgard on Rootsi punasekirju üks tipp-pulle (ka Gnien 49349 isa), kes erinevalt teistest rootslastest parandab looma suurust. Ka Avensise tütred on suured, hea tüübi ( 104), udara (102) ja eriti jalgadega (107). Jalgade positiivseimad küljed on paralleelne tagajalgade seis ja tugev sõranurk.

Kokkuvõtteks võib öelda, et saabunud pullide seas valikut tehes jälgige alljärgnevat:

Piima parandajad: Ascona ja Avensis

Valgu parandajad: Ascona ja Alfa

Udara tervise parandajad: Admiral ja Ascona

Suuruse parandajad: Avensis ja Ascona

Mullikatele enim sobib Ascona

Tüübi parandajad: võrdselt kõik, peale Admirali

Udara parandajad: Admiral ja Ascona

Parima üldindeksiga: Admiral ja Ascona