Saksa lihaveisekasvatajad tutvusid Eestiga

Saksamaa lihaveisekasvatajad külastasid 10.-13. septembrini k a Eestit. Tutvuti erinevate lihatõuge kasvatavate (Tsura talu OÜ, Aberdeen Top Genetics OÜ, Laane Agro OÜ, Hannora OÜ, FIE Ants Ostrat ja Karitsu Rantso OÜ) karjadega. Arutati lihaveisekasvatuse perspektiivide ja võimaluste üle Eestis. Vaagiti tuleviku koostöö võimalusi kahe riigi vahel. Kohtuti Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhtidega. Heaks kogemuseks oli Saksa lihaveisekasvatajail näha varasema perioodi koostöö raames Eestisse Saksamaalt ostetud tõuveiseid ja kohtuda nende kasvatajatega. Lihaveisekasvatusalane koostöö on olnud tihe. Eestisse on aastatel 2004-2012 ostetud 623 lihatõugu veist Saksamaalt.

Saksamaa on Euroopa Liidu üks suurima lihaveiste arvuga riikidest.

Eestis on lihaveisekasvatussektor üks kiiremini arenev põllumajandusharu. Lihaveiste arvukus on kasvanud märgatavalt ning 12.septembri andmeil oli neid PRIA registris 60554.

Täname lihaveisekasvatajaid, kes Saksa kolleegide võõrustamisele kaasa aitasid.