Seemenduste/paarituste sisestamise kord

Lp seemendustehnikud!

1.novembrist toimub seemenduste ja paarituste sisestamise kord alljärgnevalt:

1. Seemendusi saab sisestada ainult ETKÜ kaudu või kui teil on ETKÜlt saadud volitused. Loomapidajad seemenduste andmeid JKKle esitada ja elektrooniliselt saata ei saa. Kasutajaõiguse saamiseks tuleb ETKÜst taotleda programmi pääsemiseks kasutajanimi ja salasõna. Selleks esitada sooviavaldus (faksida 7493200, meilida [email protected] või saata Aretuse2 Märja 61406 Tartu).

Kui kasutajanimi on juba olemas, palume sellest teavitada ja teie õigusi laiendatakse.

2. Paarituste kohta saavad JKKle andmeid edastada ja elektroonilisel teel sisestada ainult loomapidajad ja assistendid, ETKÜ paaritusandmeid ei edasta ega sisesta.

3. ETKÜ poolt tunnustatud seemenduspulle saab paarituseks kasutada ainult siis, kui ETKÜ on selleks vastava loa andnud. Loa andmeid koordineerib Eela Puhkan (tel 4873118)