Tähelepanu seemendajad!

Lp. Seemendajad

Lähiajal on toimumas seemendajatele infopäevad koos atesteerimise kohustusega neile, kelle tööluba aegub. Oodatud on ka seemendajad, kellel tööluba kehtib.
Infopäevade aja ja koha võib seemendaja oma äranägemise järgi valida (atesteerimise kohustusega seemendaja peab ühel neist osalema). Selleks registreerige aegsasti allpool toodud kontaktidel.
Infopäev kestab ~3 tundi ja kava on järgmine:
08.04 kell 11 Pärnumaa, Selja, Selja OÜ saal
Aktuaalsed teemad seoses seemendajate tööga Tõnu Põlluäär (ETKÜ)
10.04 kell 11 Paide, Järva Veterinaarkeskuse saal
Veterinaar seadusandlus Andrus Leis Järva VK juhataja
Aktuaalsed teemad seoses seemendajate tööga Tõnu Põlluäär (ETKÜ)
Keava, ETKÜ saal (aprilli lõpp, mai algus, kuupäev ja kellaaeg täpsustub)
Sigimine Kalle Kask, EMÜ
Igal infopäeval lisaks:
Kohalalgatatud küsimused 
Lõuna
Seemendajate atesteerimine (testi täitmine neile, kellel tööluba lõpeb)
Seemendajatel kaasa seemenduspäevik (2013; 2014), arve- seemendustunnistused ja atesteerimistunnistus.
Kontaktinfo

Silva Kaiv 52 53 217 [email protected]
Leo Meltsas 5023935 [email protected]
Piret Saare 52 02 463 [email protected]
Annes Põlluste 5074326 [email protected]
Leili Velleste 5257833 [email protected]
Tõnu Põlluäär 5167821 [email protected]