Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu põhitegevusaladeks on  veiste tõuaretus ja kõik sellega seonduv tegevus (sh kaubandus ja nõustamine), tõuraamatute pidamine ja tõutunnistuste väljastamine, tõuloomade ja tõukarjade hindamine, aretusmaterjalide varumine ja müük, seemendusteenused ja sellealane nõustamine, tõuloomade näituste ja oksjonite korraldamine, tõuloomade ost-müük.

Konsulendid maakondades on Teile kõige lähemad inimesed, andmaks aretusalast nõu. Nemad registreerivad veiseid tõuraamatusse, aitavad pullide valikul, korraldavad veiste müüki, viivad läbi seemendustehnikute atesteerimist jpm.

Oleme teie paremaks teenindamiseks käivitanud spermaringid. Toome kohale teie poolt tellitud sperma, seemendusmaterjalid ja lämmastiku ning kõige uuema info seemenduspullide kohta. Vastavalt graafikule toimuvad Harjumaa, Kesk-Eesti, Lõuna-Eesti, Läänemaa, Hiiumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Virumaa ringid. Sperma jaotuspunktid asuvad Raplamaal Keavas, Pärnumaal Toris, Tartumaal Märjal ja Saaremaal Kuressaares.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistul on nüüd ka kaasaegne kogumiskeskus. Põllumajandusloomade Kogumiskeskuse esimene laut 300le noorloomale ja söödahoidla  valmisid 2015. aasta detsembris. 2016. aasta lõpuks valmis kogu kompleks (2. laut 300le noorloomale, 2. söödahoidla, sõnnikuhoidla, kontorihoone ja autode pesuplats). Kogumiskeskuses on võimalik loomi enne eksporti karantiniseerida ja veterinaarselt uurida. Loomade eraldamiseks ja fikseerimiseks on suurepärased võimalused. Hea koht ka loomade oksjonite korraldamiseks.

Olete oodatud!