Toimus Luige kevadlaat

9.-11. maini toimunud Luige Kevadlaadal oli esmakordselt esindatud ka koduloomade ja – lindude arvukas kollektsioon.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tõuveistest olid esindatud mitmete lihatõugude esindajad noorte aretuspullide näol. Näitusel sai näha ka  Eestis kasvatatavaid piimatõuge. Erilise tähelepanu osaliseks sai Kehtna seemendusjaamast pärit 7-aastane eesti holsteini tõugu aretuspull Wilmar. Oma uhke ja esindusliku olekuga mõjus pull külastajatele suursuguselt.

Tõuloomade esitlemise eesmärgiks on tutvustada Eestis kasvatatavaid koduloomi ning populariseerida maaelu üldisemalt.

Luige Kevadlaata on korraldatud alates 2000. aastast. Varasematel aastatel on kevadlaadal rohkem tutvustatud aiasaadustega seonduvat. Peakorraldaja Mart Põllu sõnul saab loodetavasti kevadlaadal loomade esitlemisest tradistsioon ka järgmiste laatade korraldamisel.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tänab OÜ Kuivajõe Farmer, Nabala POÜ, Jüri Simovarti, Jane Mättikut, OÜ Ranna- Villa  ja Andrus Teemanti kaasa aitamast veiste näituse kollektsiooni mitmekesistamisele. Lehmade lüpsivarustusega toetasid AS Aatmaa ja OÜ DeLaval.