Tulge sigivus- ja taastootmisalasele seminarile 23.04!

Lp. aretushuvilised!

TEISIPÄEVAL, 23.04 kell 11 – 13 toimub Märjal, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu saalis, seminar teemal

„Viljakus ja taastootmine suurtes piimafarmides“

Lektor on ABS/Genus tehniliste teenuste direktor John Cook.

Loeng on inglise keeles, tõlge eesti keelde.

Oma osavõtust informeeri kindlasti piirkonna aretus- või seemendus spetsialisti esmaspäevaks 22.04.

Ootame rohket osavõttu!