Tunnustati tänavusi parimaid piima- ja lihaveisekasvatajaid

Põllumajandusministeeriumis Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud aktusel tunnustati tänavusi parimaid piima- ja lihaveisekasvatajaid. Parimaks piimakarjakasvatajaks tunnistati Kõljala POÜ juhatuse esimees Tõnu Post Saaremaalt. Parim lihaveisekasvataja on Topi Mõis OÜ omanik Aldo Vaan.

Tõnu Posti juhitav Kõljala POÜ on aastaid kuulunud Eesti parimate piimatootjate hulka. Kasvatatakse nii eesti punast kui eesti holsteini tõugu piimaveiseid. Mullune karja keskmine toodang Kõljala POÜs oli 10842 kg piima lehma kohta. Sealjuures holsteinidelt koguni 11424 kg. Ettevõttes on pühendunult tegeletud tõuaretustöö parendamisega. Selle tulemuseks on silmapaistva välimiku ja toodanguvõimega piimakari. Kõljala POÜ piimalehmad on olnud aastaid konkurentsitult parimad Saarte Viss konkurssidel, saavutades kõrgeid kohti. Samuti paistavad Kõljala POÜ lehmad välja vabariigi tipplehmade nimistus, olles parimate seas nii päevalüpside kui laktatsioonitoodangute põhjal. Veterinaari haridusega Tõnu Post oskab kõrgelt hinnata ka lüpsikarja vajadusi, olles investeerinud nii uue lüpsi kui noorkarjafarmi rajamisse. Positiivne on, et ka tänavuse parima piimakarjakasvataja järeltulijad oma isa tööd kõrgelt hindavad. Poeg Lauri on Saarte Vissi konkurssidelt üks hinnatuimaid loomaesitlejaid.

Aldo Vaan on lihaveisekasvatuse sektorisse asunud algselt piimakarja kasvatajana. Tänaseks on Läänemaal Lihula vallas asuvas Topi Mõis OÜ karjades 208 lihaveist, sealhulgas 80 ammlehma. Kasvatatakse nn suuri Prantsuse tüüpi lihaveiseid – limusiine ja hele akviteeni tõugu. Viimastel aastatel on oluliselt panustatud puhtatõulise karja osatähtsuse suurendamisele. Rajatud on uusi loomakasvatushooneid. Karja arvukus on aastatega suurenenud. Panustatakse aretustöösse, tekitades tulevikus tuumikkarja tõuveiste pakkumiseks ka teistesse karjadesse. Samuti on nuumveiseid müüdud ka väljapoole Eestit. Aldo Vaan on aktiivne osaleja ka tõuveiste näitustel. Lisaks oma karja juhtimisele on A. Vaan ka ühiskondlikult aktiivne, juhtides täna kogu Eesti lihaveisekasvatajate eriala organisatsiooni tegevust. Bioloogi haridusega A. Vaan on ka aktiivne kaasarääkija kogu Baltikumi lihaveisekasvatajate koostöö edendamisel ja otsides parimaid turustamiskanaleid lihaveiste realiseerimisel.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt korraldatava konkursi züriisse kuuluvad Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Põllumajandusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Jõudluskontrolli Keskuse, Eesti Maaülikooli esindajad. Konkurss tänavuste parimate valimisel oli tugev ning nominentideks välja valitud kandidaadid on kõik väga tublid ja omaala tipptegijad Eestis.

Konkursil hinnatakse lisaks tootmisnäitajatele, ettevõtte töökultuuri, keskkonda heapermehelikku suhtumist, innovatiivsust, näitustel- konkurssidel osalemist, tõuaretustöö kõrget taset, tõuveiste müüki jne.

 

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu soovib tänavustele parimatele veisekasvatajatele õnne ning edu väljapaistvateks saavutusteks ka edaspidi!