Ultraheliaparaat tiinuse diagnoosimiseks

9.-10. 02 korraldas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu oma liikmetele, farmeritele, seemendustehnikutele ja veterinaararstidele õppepäevad, kus tutvustati võimalust 28-35 päeva pärast seemendust rektaalselt tiinust diagnoosida. Koolituse läbiviijaks oli Prantsuse firma ECM, kust oma firma toodet oli tuvustamas erialaspetsialist Christophe Bunel. Kursused toimusid Triigi Farmeri, Torma POÜ, OÜ Põlva Agro ja OÜ Karpo farmides. Osales ligi 30 asjast huvitatut. ECM on ultraheliaparaatide tootja ning müüja. Samuti koolitatakse ja õpetatakse välja vastavad spetsialistid kohapeal.

Tänapäeval on oluline ning majanduslikult põhjendatud leida võimalusi ja rakendada tehnoloogiaid, mis aitaksid kiiresti avastada mittetiineid loomi ning selle põhjusi. Maailmas arenenud piimakarjakasvatusriikides kasutatakse antud abivõtet ulatuslikult.

Seminaril tuvustatud ultraheliaparaadiga on lihtne töötada. Tegemist on mitmefunktsionaalse 1,8 kg kaaluva portatiivse ehk kaasaskantava, autonoomse toitega, kuni 4-tunnise tööajaga seadmega, mis on kergesti puhatatav ning käsitsetav. Sellega saab töötada üks inimene. Ühe looma kontrollimiseks kulub väljaõppinud spetsialistil 25 sekundit. Protseduur ei ole loomale valulik. 28-35 päeva pärast seemendamist on võimalik diagnoosida 92-% täpsusega, kas loom on tiine ning 98-% avastada mittetiineid loomi. Alates 45 päevast pärast seemendamist on võimalik välja selgitada ka loote sugu. Soovi korral on võimalik informatsioon ka salvestada. Ka Eesti praktikas kasutusele võttes on antud meetod abinõu farmeritele parandada emasloomade tiinestumisvõimet, avastades mittetiineid loomi, selle põhjusi korduvseemenduste korral, suguorganite anomaaliaid, taandarenguid ning subkliinilisi metriite. Antud võtet kasutatakse ka enne looma seemendamist, veendumaks õiges seemendusajas ning emaslooma suguelundite valmisolekut seemendamiseks.

Tänast olukorda Eestis iseloomustades oli hr Bunel suhteliselt üllatunud, kuuldes meie piimakarjafarme külastades lehmadest, keda on seemendatud mitmeid kordi ning ei ole püütud välja selgitada mittetiinestumise põhjusi. Seminarid andsid võimaluse tutvuda ning aidata Eesti oludes sobiva ultraheliaparaadi väljavalimist.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistul on plaan antud aparaate osta ning anda kasutada oma liikmetele. Ühe aparaadi keskmine hind, olenevalt funktsionaalsusest, ulatub 110000-130000 kroonini.

Info: Tanel Bulitkolt, tel 48 73 181

 

Tanel Bulitko, juhatuse esimees